Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1477

van Christine Defraigne (MR) d.d. 23 februari 2011

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Vacante betrekkingen - Kandidaten - Schaarste - Maatregelen - Specifieke opleiding voor werkzoekenden

krijgsmacht
aanwerving
tekort aan arbeidskrachten

Chronologie

23/2/2011Verzending vraag
26/4/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1477 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 27 januari stond in La Meuse een artikel met de titel : 500 emplois deux candidats ! . Volgens dat artikel zijn er in het leger tal van vacante betrekkingen waarvoor er geen kandidaten zijn.

1) Klopt dit?

2) Kent u de redenen daarvoor?

3) Welke oplossingen stelt u voor om dat probleem te verhelpen?

4) Hoe is het zover kunnen komen, gelet op het aantal mensen dat momenteel werk zoekt?

5) Kunnen we geen specifieke opleidingen organiseren voor werkzoekenden zodat ze in aanmerking kunnen komen voor een jobaanbieding bij het leger?

Antwoord ontvangen op 26 april 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. tot 4. Het evenement waarnaar in het persartikel verwezen wordt, betrof een informatiesessie georganiseerd door de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (FOREM). Defensie neemt deel aan deze sessies in het kader van samenwerkingsakkoorden. Defensie heeft geen controle op de inschrijvingen, noch op het aantal aanwezigen op zo een evenement. Dit type van evenement vormt één van de acties in plaats gesteld om actief naar buiten toe te communiceren. Daarnaast organiseert Defensie jobbeurzen, opendeur-dagen, jongerenstages, enz… Deze evenementen kunnen wel rekenen op een grote interesse van de jongeren.

De laatste jaren zijn er gemiddeld zes inschrijvingen per opengestelde plaats geweest en werd 99 % van de opengestelde plaatsen ingevuld.

5. Ik voorzie geen specifieke vormingen voor werkzoekenden daar Defensie het statuut van de vrijwillige militaire inzet (EVMI) in plaats heeft gesteld. Dit laat de werving van minder geschoolde sollicitanten toe. Op die manier kunnen zij in het actief professioneel leven stappen.