Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1472

van Christine Defraigne (MR) d.d. 23 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven - Minimale dienstverlening - Eventuele invoering - Andere maatregelen - Sancties bij wilde stakingen - Werving van extra personeel

staking
stakingsrecht
overheidsbedrijf
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
dienst van algemeen belang

Chronologie

23/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-1472 d.d. 23 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de loop van februari 2011 werd in meerdere overheidsbedrijven gestaakt. Als dat gebeurt, wordt de hele bevolking, die er niets mee te maken heeft, gegijzeld. De mensen ontvangen geen post, kunnen niet gaan werken of missen kansen.

Nochtans ben ik mij ervan bewust dat staken een recht is dat iedereen moet kunnen opeisen. Stakingen moeten de eisen van loontrekkenden kracht bijzetten door druk uit te oefenen op de werkgevers of hiėrarchische oversten.

Ze hebben dus tot doel de doelstellingen en de kwaliteit van de openbare dienst te verdedigen, meer bepaald door de strijd tegen een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen en de verdediging van de arbeidsvoorwaarden in het algemeen.

In die context, wens ik een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

1) Denkt u dat een minimale dienstverlening mogelijk en realiseerbaar is in overheidsbedrijven, meer bepaald in de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)?

2) Welke maatregelen denkt u te nemen om ervoor te zorgen dat de bevolking zo weinig mogelijk lijdt onder de stakingen in overheidsbedrijven?

3) Zijn zwaardere sancties mogelijk voor wie wilde stakingen uitlokt?

4) Zult u bijkomend personeel werven om het tekort aan personeel ingeval van staking op te vangen?