Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11296

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 27 maart 2014

aan de minister van Justitie

de activiteiten van de Hezbollah op het Belgisch grondgebied

terrorisme
religieus conservatisme

Chronologie

27/3/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4860

Vraag nr. 5-11296 d.d. 27 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hezbollah is een Libanese politieke partij en eveneens een militante beweging van sjiitische moslims. Ze staat bekend om haar veelal antiwesterse standpunten. De voornaamste doelstelling is het verzet tegen de dreiging van de aartsvijand IsraŽl tegen Libanon en de bevrijding van Jeruzalem. Ze probeert de westerse invloeden tegen te gaan door het streven naar de installatie van een islamitisch regime in Libanon.

In het verleden was de militante vleugel van Hezbollah betrokken bij bomaanslagen tegen joodse doelwitten en gewapende schermutselingen met aanhangers van de Libanese regering. Momenteel bestaan er sterke aanwijzingen dat Hezbollah ook actief is in de Syrische burgeroorlog, waar ze de kant van de bondgenoten bij het Alawitisch regime steunt.

Ik verwijs eveneens naar de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op mijn schriftelijke vraag 5-8740. Daarin wordt naar de Federale Overheidsdienst Justitie doorverwezen voor het antwoord op de onderstaande vragen.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hebben de veiligheids- of politiediensten weet van activiteiten van de groepering Hezbollah die in BelgiŽ plaatsvonden?

2) Heeft de minister zicht op het aantal leden en geaffilieerden die zich op het Belgisch grondgebied bevinden of bevonden?

3) Hoeveel personen werden in het verleden opgepakt op verdenking van banden met Hezbollah?

4) Werden reeds onderzoeksdaden verricht die de groepering Hezbollah of haar leden viseerde?