Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11097

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 12 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

het werkverzuim van de Brusselse politieagenten

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
absenteďsme

Chronologie

12/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4578

Vraag nr. 5-11097 d.d. 12 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik van de geachte minister een overzicht van het aantal politieagenten binnen de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de jaren 2010, 2011 en 2012 niet in staat waren om hun professionele taken te vervullen om diverse redenen zoals ziekte,…

Hierbij kreeg ik graag een opsplitsing van de reden van het werkverzuim.