Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10807

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Eerste Wereldoorlog - Gemeente Musson - Slachtoffers van oorlogsfeiten - Erkenning

Eerste Wereldoorlog
oorlogsslachtoffer

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
13/2/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10807 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. Dat feit zal in alle uithoeken van het land meer dan ooit worden herdacht.

Sommige gemeenten hebben een zware tol betaald in deze oorlog. Dat is het geval voor de gemeente Musson, waar de dorpen Baranzy, Mussy-la-Ville en Musson van bij de aanvang van de oorlog voor bijna de helft werden verwoest. In deze drie dorpen samen vielen 53 slachtoffers en zijn 259 huizen afgebrand. Ongeveer een miljoen lichamen van militairen werden begraven van Baranzy tot Signeulx, de meesten van hen zijn bezweken op 22 augustus 1914 bij de slag van Baranzy. Sommige oorlogskronieken maken gewag van 884 Fransen en 268 Duitsers.

Daarom heeft het schepencollege van Musson aan de minister het erediploma Musson, Gemeente Slachtoffer van Oorlogsfeiten 1914-1918 gevraagd. Met die vraag om erkenning wil de gemeente Musson de nagedachtenis van haar dorpen bewaren en verspreiden en de hulde aan de slachtoffers van de Grote Oorlog bestendigen bij alle toekomstige herdenkingen.

Kan de minister de ontvangst van deze vraag om erkenning bevestigen?

Zo ja, kan een positief antwoord verwacht worden op deze vraag?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2014 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Ik bevestig de brief van de burgemeester van Musson van 27 november 2013 betreffende een officiële aanvraag tot erkenning als gemeente die slachtoffer werd van oorlogsfeiten 14-18, ontvangen te hebben op 5 december 2013.

Naar aanleiding van deze aanvraag werd aan de gemeente Musson gevraagd een dossier (historische feiten, foto’s, enz.) in te dienen dat toelaat om deze aanvraag te staven. Dat dossier werd ingediend en mijn kabinet heeft het begin januari doorgestuurd naar de Historische Pool van Defensie voor analyse en advies. Deze analyse is momenteel lopende.

Dit eerste advies van de Historische Pool van Defensie zal vervolgens worden voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité dat ingesteld is bij het Organisatiecomité van de Federale Regering, belast met de voorbereidingswerken van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. De bevestiging van het advies van de Historische Pool door het Wetenschappelijk Comité zal mij dan toelaten een beslissing te nemen op het verzoek tot erkenning van de gemeente Musson als gemeente die slachtoffer is geweest van oorlogsfeiten 14-18.