Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10461

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 26 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

de naturalisatie van Congolese parlementsleden

Democratische Republiek Congo
naturalisatie
afgevaardigde

Chronologie

26/11/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3967

Vraag nr. 5-10461 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2012 werd aan 416 Congolezen de Belgische nationaliteit verleend. Naar schatting 60% van de Congolese naturalisatieaanvragen worden goedgekeurd. In 2010 kwamen 8,5% van de nieuwe Belgen uit Congo.

Reeds geruime tijd duiken er nieuwsberichten op waarin melding wordt gemaakt dat er onder de Congolese "nieuwe Belgen" ook enkele Congolese parlementsleden zitten. Zo zouden er tientallen volksvertegenwoordigers en senatoren tot Belg genaturaliseerd zijn.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Heeft u er weet van dat tientallen Congolese parlementsleden de Belgische nationaliteit hebben verkregen? Hoeveel personen betreft het precies?

2) Wordt tijdens de behandeling van deze naturalisatieaanvragen ook nagekeken of de persoon in kwestie geen aandeel had in corruptie, of welke rol ze spelen of speelden in de burgeroorlog die het land al tientallen jaren teistert?

3) Hoeveel naturalisatieaanvragen werden geweigerd net omwille van die reden?