Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10099

van Cťcile Thibaut (Ecolo) d.d. 15 oktober 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Taks tot vergoeding van de successierechten - Rechtvaardiging - Ontvangsten - Bijdragen van de verenigingen zonder winstoogmerk

overdrachtsbelasting
stichting
organisatie zonder winstoogmerk

Chronologie

15/10/2013 Verzending vraag
18/11/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-10099 d.d. 15 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Artikel 147 van het Wetboek van successierechten (3 gewesten) bepaalt dat de verenigingen zonder winstoogmerk en de private stichtingen vanaf 1 januari volgend op de datum van hun oprichting onderworpen zijn aan een taks tot vergoeding van de successierechten.

Die taks bedraagt 0,17% en moet jaarlijks door de onderworpen organisaties worden gestort.

Mijn vragen aan de minister zijn:

1) Wat is de rechtvaardiging voor die taks?

2) Hoeveel heeft die taks de Schatkist opgebracht in 2012?

3) Wat is de bijdrage van de verenigingen zonder winstoogmerk (vzwís) in dat bedrag?

Antwoord ontvangen op 18 november 2013 :

1) De wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, heeft aan VZW’s , onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid gegeven, rechtspersoonlijkheid te verwerven. Als rechtspersonen, konden de VZW’s beoogd in deze wet voortaan eigenaar zijn van de goederen van hun patrimonium en aldus de belasting op de overgang van deze goederen ontgaan.

Bij wijze van tegenmaatregel heeft de wet van 1921 een jaarlijkse taks gecreëerd op de bruto massa van de goederen toebehorend aan de VZW’s, genoemd de taks tot vergoeding van de successierechten.

Oorspronkelijk was deze taks eveneens van toepassing op de instellingen van openbaar nut (stichtingen van openbaar nut geworden sinds 2002) maar de wet van 2 juli 1930 heeft hen uitgesloten van het toepassingsgebied van de taks.

De wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Belgisch Staatsblad, 11 december 2002) heeft eveneens de private stichtingen onderworpen aan deze taks (art. 147 W. Succ.).

2) De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie int de taks tot vergoeding der successierechten bij toepassing van de artikelen 147 tot 160 van het Wetboek der successierechten (W. Succ.). De jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de private stichtingen vormt een federale belasting.

De netto-opbrengst van de taks tot vergoeding der successierechten geïnd in 2012 bedroeg 35.587.722,27 euro.

3) De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschikt over geen enkel gegeven per soort rechtspersoon onderworpen aan de taks.