Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-849

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 23 april 2008

aan de eerste minister

Internet - Overheidssites - Sites van regeringsleden - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen

internet
internetsite
overheid
faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte

Chronologie

23/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008)
6/5/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-850

Vraag nr. 4-849 d.d. 23 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel mensen associŽren toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking meteen met openbare gebouwen, overheidsdiensten of het openbaar vervoer. De evolutie van onze maatschappij naar een kennis- en informatiemaatschappij brengt de informatie van internet- en communicatietechnologie (ICT) echter steeds meer op de voorgrond.

Voor mensen met een functiebeperking moet de opmars van het internet niet de zoveelste drempel zijn die zij moeten overwinnen. Integendeel: digitale informatie is van nature toegankelijker dan gedrukte of gesproken informatie. Het internet bezit hierdoor het potentieel om het communicatie- en informatiemedium bij uitstek te worden voor wie blind of slechtziend is, een motorische beperking heeft of om een andere reden een aangepaste computer gebruikt. Dit potentieel komt echter pas tot zijn recht als een website gebouwd is met aandacht voor een aantal toegankelijkheidsrichtlijnen.

De toegankelijkheid van het internet en het intranet van de Belgische overheid en van haar webtoepassingen is een belangrijke voorwaarde opdat mensen met een handicap volledige toegang zouden krijgen tot de aangeboden diensten en gelijke tewerkstellingskansen hebben binnen de overheid.

De federale portaalsite toont alvast het goede voorbeeld. Zij bekwamen in 2005 het blindsurferlabel. Ook de site van de FOD Buitenlandse Zaken heeft het blindsurferlabel.

Diverse andere sites van diverse regeringsleden waaronder de site http://www.premier.be, zijn momenteel niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dit kan en moet beter. Wat de Vlaamse overheid betreft geldt dit heden reeds voor alle websites.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vraag:

Is de geachte minister het met me eens dat elke site van elk regeringslid toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking? Zo neen, waarom niet? Zo ja, gaat hij dit bespreken met zijn collegaís en kan hij aangeven tegen wanneer alle sites toegankelijk zullen zijn voor mensen met een functiebeperking?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2008 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, aan wie de vraag eveneens werd gesteld (schriftelijke vraag nr. 4-850).