Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7530

van Franco Seminara (PS) d.d. 14 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten

welzijn van dieren
vervoer van dieren
dierenbescherming
slachtdier
paardachtige
paardenvlees
bewustmaking van de burgers

Chronologie

14/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7531

Vraag nr. 4-7530 d.d. 14 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Gaia heeft onlangs de aandacht van de publieke opinie gevestigd op het weinig benijdenswaardige lot van slachtpaarden. Het verspreidde daartoe een video over de behandeling die deze dieren moeten ondergaan.

Daarop zien we beelden van dieren die in erbarmelijke omstandigheden liggen te zieltogen, uitgemergelde en uitgedroogde dieren die ongetwijfeld dichter bij de hel zijn dan bij het paradijs.

De paarden die aan het einde van hun leven gekomen zijn of die voor hun eigenaars van geen enkel nut meer zijn, worden als ordinair afval gedumpt. Ze worden tot 2500 kilometer ver in onwaardige omstandigheden vervoerd, namelijk zonder water, op elkaar gepropt in vrachtwagens met twee verdiepingen

De video werd opgenomen in Mexico en in BraziliŽ, waar de paarden geslacht worden om later in de rekken van onze grootwarenhuizen te belanden.

Een groot deel van het paardenvlees dat in BelgiŽ verbruikt wordt, is immers afkomstig uit Zuid-Amerika.

Paardenvlees afkomstig uit die landen is te koop in grootwarenhuizen zoals Delhaize, Carrefour en Makro.

Om de betrokken grootwarenhuizen te sensibiliseren, heeft Gaia aangekondigd dat ze met hen in dialoog wil treden om de producten waarbij het dierenwelzijn niet wordt gerespecteerd, uit de rekken te doen verdwijnen.

Wat denkt de minister van deze situatie? Kan volgens haar worden overwogen de betrokken producten uit de rekken van de grootwarenhuizen te doen verdwijnen? Vindt ze dit een goed idee?

Is ze van plan om, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, een sensibiliseringscampagne te lanceren om de consument te ontraden dergelijke producten te kopen?