Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7519

van Christine Defraigne (MR) d.d. 9 april 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Internet - Veiligheid - Paswoorden - Kwaliteit - Kraken van de internetrekeningen - Cybercriminaliteit - Sensibiliseringscampagne - Budget

internet
computercriminaliteit
computerpiraterij
gegevensbescherming

Chronologie

9/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7519 d.d. 9 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele maanden geleden werd de Amerikaanse president, Barack Obama, het slachtoffer van een computerkraak.

De paswoorden die worden gekozen voor het gebruik van diensten die op het internet worden aangeboden, zijn vaak te eenvoudig omdat de gebruikers zich te weinig bewust zijn van de risico's op computerkraken of diefstal van persoonlijke of bankgegevens.

Namen van dieren, kinderen, geboortedata, opeenvolgende cijfers : 80% van de paswoorden kunnen gemakkelijk worden gekraakt.

De beveiliging van sommige rekeningen is nochtans van essentieel belang want bij een kraak krijgen de cybercriminelen toegang tot de boodschappen en persoonlijke gegevens van de gebruikers, hun sociale netwerken en hun internetrekeningen. Met die gegevens kunnen cybercriminelen vrijuit aankopen doen, de gevonden informatie verkopen of zich bij familie of vrienden voordoen als de gebruiker van wie hij het paswoord heeft gekraakt.

Te korte paswoorden, eigennamen alleen, namen van familieleden of die betrekking hebben op de onmiddellijke omgeving van de gebruiker moeten bijgevolg absoluut worden vermeden.

In die context had ik graag een antwoord op volgende vragen :

1. Wat is een “goed” paswoord? Waaruit moet het bestaan?

2. Bent u van plan een sensibiliseringscampagne bij de bevolking te lanceren om te waarschuwen tegen het hacken van internetrekeningen?

3. Welk budget wordt uitgetrokken voor de sensibiliseringscampagnes tegen hackers?