Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7513

van Christine Defraigne (MR) d.d. 9 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Verkoop van honden - Kleine annonces - Voorwaarden - Controle - Inbreuken - Aantal - Sancties - Toepassing - Budget

huisdier
verkoop

Chronologie

9/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7513 d.d. 9 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Wanneer een particulier of een handelaar een hond wil verkopen via een kleine annonce, moet die annonce een aantal verplichte vermeldingen bevatten.

De handelaars moeten er hun erkenningsnummer in vermelden.

Annonces van particulieren moeten het identificatienummer - chip of tatoeage - van elk dier, vermelden ofwel dat van de teef die de puppy op de wereld heeft gezet alsook het aantal puppy's van de worp.

In de twee gevallen moet ook de leeftijd van de dieren worden vermeld.

Alleen de honden die in een door de minister van Landbouw erkend stamboek geregistreerd zijn, mogen vermeld worden als behorend tot een bepaald ras.

Alleen honden ouder dan acht weken mogen het voorwerp uitmaken van een overdracht tegen een vergoeding.

Ik had graag antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel mensen controleren de wettelijkheid van krantenannonces voor de verkoop van dieren?

2. Hoeveel inbreuken hebt u in 2008 en 2009 kunnen vaststellen?

3. Welke straffen werden de overtreders opgelegd?

4. Werden alle strafmaatregelen effectief toegepast?

5. Welk budget is voor die controles uitgetrokken?