Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7403

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Website - Opzoeken dienstregelingen - Ondoeltreffendheid - "De-marketing" - Station van Libramont - Aansluitingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
internetsite
vervoersduur

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1624

Vraag nr. 4-7403 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) beschikt over een onlinesysteem voor het opzoeken van dienstregelingen. Het is bestemd voor de loketbedienden, de treinbegeleiders, de telefonische inlichtingendienst en de reizigers. Het zijn die dienstregelingen die meegedeeld worden aan de andere inlichtingensystemen, onder andere Info-Tec voor het Waals gewest.

Dat systeem zou voor de potentiële cliënten dus de beste vertegenwoordiger van de spoorwegmaatschappij moeten zijn.

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe dienstregelingen stelt het systeem echter reisroutes voor waar ik vragen bij heb.

Ik geef twee voorbeelden.

Om van Virton naar Brussel te reizen, stelt het systeem verschillende alternatieven voor, maar het lijkt de interessantste op gebied van snelheid te “vergeten”.

Zo zou de voorgestelde reisweg op bepaalde uren via Bertrix-Dinant gaan en op andere tijdstippen dan weer via Libramont. Toch vergeet men telkens systematisch de rechtstreekse verbinding op te geven (de IC op het 12 minuten na het uur in Libramont).

Op basis van die voorstellen neemt de reis van Virton naar Brussel-Luxemburg 3.06 uur in beslag (tegenover 2.38 uur via Libramont met een rechtstreekse verbinding), met twee overstappen (Bertrix en Dinant) of wordt de reis onnodig verlengd door een te lange wachttijd in het station van Libramont.

In de realiteit is in Libramont een onmiddellijke aansluiting, die meestal ook effectief is verzekerd.

Als men verder kijkt, stelt men vast dat die “slechte” dienstregelingen worden opgegeven met een overstaptijd van drie minuten.

Een tweede voorbeeld :

Bij vertrek uit Neufchâteau omstreeks 7.30 uur, zou men volgens het systeem pas 2.30 uur later in Brussel aankomen. Nochtans vertrekt in Neufchâteau een trein om 7.35 uur, die aansluiting geeft op een voortreffelijke IC die in Libramont om 7.46 vertrekt (de overstaptijd bedraagt deze keer vier minuten in het station van Libramont). Met die aansluiting bereikt men Brussel in 1.54 uur. Over de beste ochtendverbinding van Neufchâteau en Namen naar Brussel wordt dus niet gesproken!

Wanneer een onderneming een beleid voert om sommige klanten, die ze niet wenst te behouden, te ontmoedigen, spreekt men over “de-marketing”. Ik heb dus vragen bij de gevallen die ik net heb uiteengezet.

Ik zou de minister willen vragen of de maatschappij zich bewust is van het rampzalige gevolg van dat dienstregelingsbeleid voor haar imago bij het publiek en van de gevolgen ervan voor de bezetting van sommige lijnen of sommige stations, die nu al ver van bevoordeeld zijn.

Ik had ook graag geweten waarom de NMBS geen redelijke aansluiting meer verzekert voor de reizigers van lijn 165 bij de aankomst van elke trein. De frequentie is immers al bijzonder laag (een trein om de twee uur).

Waarom worden die “moeilijke” aansluitingen niet verzekerd zonder dat in Libramont van perron moet worden veranderd, waarbij de reizigers door de ondergrondse tunnel moeten gaan om over te stappen? Volgens de informatie die ik van het personeel van de NMBS heb gekregen, is die verandering van perron ook om technische redenen niet noodzakelijk.

Tot slot had ik graag geweten waarom die dienstregelingen geen enkele verwijzing bevatten naar de “beste verbindingen”. Vindt u niet dat die op zijn minst vermeld zouden mogen worden? Eventueel zou men de gebruikers kunnen waarschuwen voor de beperkte timing, zoals dat met name ook gebeurt voor de overbelasting van de trein.