Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7263

van Christine Defraigne (MR) d.d. 25 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventie - RIZIV - Uitgaven - Kortingen - Terugbetalingsvoorwaarden - Problemen voor sommige categorieŽn begunstigden - Aantal terugbetaalde geneesmiddelen - Daling

geneesmiddel
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
remgeld

Chronologie

25/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7263 d.d. 25 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tussen 2000 en 2008 is het aantal voorgeschreven geneesmiddelen in BelgiŽ met bijna 50% gestegen.

Volgens de jongste cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), hebben de Belgen 4,2 miljard dagelijkse dosissen geneesmiddelen ingenomen in 2008 - een stijging van 6% ten opzichte van het jaar 2007 - wat het RIZIV in het totaal 3,2 miljard euro heeft gekost, of 12,5% meer dan in 2007.

Naast de stijging van het aantal voorschriften, zijn de voorgeschreven geneesmiddelen (met name antidepressiva, cholesterolverlagers, vaccins tegen baarmoederhalskanker,...) ook nog bijzonder duur, waardoor het RIZIV in de rode cijfers belandt.

Naar aanleiding van die vaststelling had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke concrete maatregelen zult u nemen om de uitgaven van het RIZIV te doen dalen?

2. Welke zijn volgens u de oorzaken van het stijgende geneesmiddelengebruik?

3. Zult u preventiecampagnes lanceren tegen het overmatig voorschrijven van medicamenten en overmatig geneesmiddelengebruik?

4. De ziekte- en invaliditeitsverzekering overweegt strengere terugbetalingsvoorwaarden. Riskeert u niet dat sommige categorieŽn gebruikers daardoor ďin de rode cijfersĒ zullen worden geduwd? Ik denk aan de gepensioneerden, die met een aandeel van 39,6% de grootste geneesmiddelenverbruikers blijven?

5. Een andere oplossing zou erin bestaan het aantal door de sociale zekerheid terugbetaalde geneesmiddelen te verminderen. Op basis van welke criteria zult u dat doen?