Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7202

van Christine Defraigne (MR) d.d. 12 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiële situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen

alimentatieplicht
Koning-Boudewijnstichting
positie van de vrouw
armoede

Chronologie

12/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7202 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Koning Boudewijnstichting heeft op 1 maart 2010 de resultaten gepubliceerd van de “Berekende Toekomst Enquête”, die de financiële situatie van vrouwen in België en hun kans op armoede heeft onderzocht. Dat gebeurde in partnerschap met sommige damesbladen. Aan die enquête hebben 2313 vrouwen meegewerkt.

Volgens het rapport zou één vrouw op vijf, 22 %, het steeds moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen : 7 % komt helemaal niet rond en 15 % heeft het moeilijk op financieel vlak.

In 2010 is de kwetsbaarheid van de vrouw in België nog altijd taboe.

Die vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met het cliché dat onze maatschappij gebruikt : “wie echt wil werken, kan ervoor zorgen dat hij rondkomt”. Het risico op armoede is echter niet alleen toe te schrijven aan kansarmoede. Bovendien is de houding van de omgeving voor hen moeilijk om dragen. Ze komen weinig buiten, proberen hun moeilijkheden te verbergen voor hun familie en hun omgeving en velen durven geen financiële hulp vragen.

Kunt u, in het licht van die onrustwekkende en alarmerende situatie, antwoorden op volgende vragen :

1. Volgens de Koning Boudewijnstichting moet een betere informatie het risico op armoede voorkomen. Deelt u die mening? Welke maatregelen zult u nemen om die vrouwen beter te informeren?

2. Hebben die vrouwen een bepaald profiel?

3. Hoe verklaart u die situatie? Wat zijn volgens u de oorzaken van hun financiële moeilijkheden?

4. Bijna een derde van de vrouwen verklaren dat ze van de ex-echtgenoot geen of te weinig financiële steun of alimentatie krijgen. Hoe kunt u die vrouwen helpen zodat ze verkrijgen wat een rechtbank hen heeft toegekend?