Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6533

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 20 januari 2010

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij - Onvolledige deelinventarissen - Stand van zaken

Rekenhof (BelgiŽ)
ministerie
materiaalbeheer
zaakregister

Chronologie

20/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010)
4/2/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6533 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een rapport van het Rekenhof, goedgekeurd op 16 september 2009, blijkt dat sommige deelinventarissen op de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister de voorbije twee jaar niet meer zijn bijgewerkt.

1. Wat is de oorzaak van deze nalatigheid?

2. Zijn deze deelinventarissen intussen reeds geactualiseerd?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2010 :

1 en 2. Het onderzoek van het Rekenhof was gericht op de materiële vaste activa met uitzondering van onroerende goederen en voorraden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister onderschrijft de aanbevelingen van het Rekenhof en zal bijkomende inspanningen leveren om de geviseerde inventarissen te optimaliseren. Zo zullen de diensten onderling hun opvolging beter moeten afstemmen.

De FOD Kanselarij van de eerste minister zal in deze eveneens de mogelijkheden van Fedcom zo ruim mogelijk benutten zodra de nodige kennis verworven is.