Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6507

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 15 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in BelgiŽ

wetenschappelijk onderzoek
onderzoeker
toelating van vreemdelingen
spionage

Chronologie

15/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6508

Vraag nr. 4-6507 d.d. 15 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie heeft Spanje voor het Europees Hof van Justitie gedaagd wegens het niet toezenden van de kennisgeving van de omzetting van richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

Gelet op het voorgaande bondige kader, volgende vragen:

1. Is het wetenschappelijk visum bij ons van toepassing? Zo ja sinds wanneer?

2. Kan de geachte minister meedelen hoeveel onderzoekers zich momenteel via deze procedure in BelgiŽ gevestigd hebben om hun wetenschappelijke activiteit uit te oefenen?

3. Kunnen deze onderzoekers volgens jaar, aantal en nationaliteit weergeven worden (sinds het wetenschappelijk visum van toepassing is)?

4. Kan toegelicht worden hoe deze onderzoekers gescreend worden op hun waarachtigheid? Is dit toereikend? Zo ja, hoe groot is het risico dat pseudo-onderzoekers infiltreren en ons wetenschappelijk potentieel bedreigen?

5. Is hierbij sprake van samenwerking met andere binnenlandse en buitenlandse diensten ter controle van deze onderzoekers? Met welke? En hoe gebeurt deze samenwerking? Kan dit ook met cijfers gestaafd worden?