Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6483

van Christine Defraigne (MR) d.d. 13 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Horeca - Rookverbod - Callcenter - Werking - Duur van de dienst - Medewerkers - Aantal - Voorafgaande opleiding - Indienstnemingscriteria - Verstrekte antwoorden - Tegenstrijdigheid - Wachttijd

horecabedrijf
tabak
nicotineverslaving
ministerie

Chronologie

13/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010)
18/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6483 d.d. 13 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het is sedert 1 januari 2010 ook verboden te roken in drankgelegenheden waar eten wordt opgediend. Men moet nu kiezen : eten of roken !

In de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid werd dan ook een callcenter opgericht om een antwoord te geven op de eventuele vragen van uitbaters bij de nieuwe wetgeving.

Volgens de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), zouden de medewerkers van dat callcenter foute, tegenstrijdige en uiteenlopende antwoorden geven. Ze zouden volstrekt onsamenhangend zijn.

Het zou lang, ongeveer een kwartier duren, vooraleer men een medewerker aan de lijn te krijgt

Wat kunt u ons zeggen over de werking van het callcenter?

Hoeveel medewerkers werken in dat callcenter?

Hoe lang zal dit callcenter actief zijn?

Hebben de medewerkers van dat callcenter vooraf een opleiding gekregen?

Op basis van welke criteria zijn ze in dienst genomen?

Welke maatregelen zult u nemen om het probleem van tegenstrijdigheid en wachttijd op te lossen?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

Het callcenter van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is een dienst die tot doel heeft te antwoorden op vragen over bevoegdheden van de FOD komende van het publiek en van economische operatoren. Er werken 17 mensen in dit callcenter. Ze hebben in het begin van het jaar een opleiding gekregen waardoor ze in staat zijn om op het grote merendeel van de vragen een heel correct antwoord te geven.

Het staat vast dat bepaalde ingewikkelde vragen, die voor interpretatie vatbaar waren en die werden gesteld door het NSZ tijdens de eerste uren dat het call center operationeel was, voor verwarring hebben gezorgd ingevolge uiteenlopende antwoorden. Vanuit deze enkele fouten werden er bijkomende informatiesessies georganiseerd die waren gefocust op de nieuwe ontvangen vragen en op de terreinervaring van de controleurs. De FAQ-lijst alsook een lijst met in drankgelegenheden toegelaten voedingsmiddelen, worden permanent up to date gehouden en aan de operatoren medegedeeld. In geval van twijfel worden deze operatoren voortaan gevraagd om delicate vragen door te spelen aan de betrokken experts.

Het is overigens evident dat een wetgeving die uitzonderingen toelaat vaak ook tot afwijkende divergenties leidt. De grens tussen drank en voedsel is inderdaad niet eenvoudig te trekken, wat aanleiding kan geven tot verwarring. Het voorbeeld van milkshakes is tekenend, maar er zijn er nog. Het inlassen van een positieve lijst van voedingsmiddelen in de wet zou daar niets aan veranderen. De enige wijze om dit soort problemen te voorkomen is een totaal verbod, dat principieel werd goedgekeurd.

Laat me hier herinneren aan het feit dat we in een informatieperiode zitten, zowel vanuit de centrale diensten (call-center, web, email, FAQ, pers,…) als vanuit de controlediensten op het terrein. Er zal in de drie eerste maanden van 2010 geen enkel proces-verbaal worden opgemaakt gedurende het eerste trimester van 2010 over de nieuwe maatregelen van de zijn overigens sindsdien in het algemeen goed verlopen en tonen aan dat de informatieoverdracht naar de horeca goed verliep. Een meer globale evaluatie zal worden gemaakt na het einde van dit eerste trimester.