Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6327

van Christine Defraigne (MR) d.d. 15 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Brandweerdiensten - Hervorming - Opleiding - Materiaal - Kost - Tenlasteneming - Inwerkingtreding - Staking van de brandweermannen - Maatregelen - Eventuele minimumdienst

brandbestrijding
beroepsopleiding
beroepsstatus

Chronologie

15/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6327 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De brandweer heeft een belangrijke rol in ons land. Brandweermannen en -vrouwen zetten alle dagen hun leven op het spel om anderen te redden. Hun beroep is hard, zowel fysiek als psychologisch, gevaarlijk en niet voldoende erkend. Er zijn vele mannen en vrouwen die overdag werken en ís avonds vrijwillig brandweerman/vrouw zijn. Indien ze geen gepaste financiering krijgen (voor een betere opleiding, meer personeel, kwaliteitsvol materiaal, psychologische ondersteuning) kunnen ze hun werk niet doen zoals het hoort en is de veiligheid van de mensen niet langer gegarandeerd zoals het zou moeten.

1. Welke maatregelen zult u nemen om de brandweerlieden te helpen zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren?

2. Gaat u fondsen vrijmaken om hun een betere opleiding en meer aangepast materiaal te bieden? Hoeveel en welke sectoren gaat u bevoordelen (opleiding, meer personeel, materiaal)?

3. Zullen de gemeenten de prijs van de hervorming moeten betalen?

4. Wanneer zal de hervorming echt in werking treden?

5. Wat zult u doen als de brandweerlieden in staking gaan? Zal dan een minimumdienst worden ingevoerd?