Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6326

van Christine Defraigne (MR) d.d. 15 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Beroep van verpleegkundige - Plan om het beroep aantrekkelijk te maken - Maatregelen - Inwerkingtreding - Onregelmatige prestaties en opleiding - Premies - Begunstigden - Verhoging - Administratieve last voor de verpleegkundigen - Verlichting

verplegend personeel
tekort aan arbeidskrachten
arbeidsvoorwaarden
loonpremie
werktijden

Chronologie

15/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
29/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6326 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De verpleegsector in BelgiŽ kent een tekort aan verpleegkundigen. Duizenden plaatsen moeten worden ingevuld. De arbeidsomstandigheden (met name het niet respecteren van de wetgeving inzake de arbeidsduur, de fysieke en psychische belasting), de gezinsdruk, de loonschalen (onvoldoende verloning ten opzichte van de toenemende verantwoordelijkheden) en het uit dienst nemen van verpleegsters tijdens hun zwangerschap zetten jongeren niet aan om die opleiding te volgen.

1. Welke maatregelen van uw meerjarenplan om de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige te verbeteren zijn echt in werking getreden?

2. Gaat u het aantal rechthebbenden op de verhoging van de premies voor onregelmatige prestaties vanaf 19.30 uur optrekken?

3. Gaat u het aantal rechthebbenden op een opleidingspremie verruimen tot andere domeinen dan oncologie, geriatrie, intensieve zorgen en spoeddiensten?

4. Is van de administratieve last voor de verpleegkundigen nu effectief verlicht?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2010 :

Eind augustus 2008 werd het Plan om de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep te versterken aan de Nationale Raad voor de Verpleegkunde voorgelegd die het plan ondersteunde en goedkeurde. Het is een meerjarenplan omdat dergelijk omvangrijk en structureel probleem niet kan worden opgelost door middel van eenvoudige en gemakkelijk te implementeren maatregelen die onmiddellijk effect sorteren.

In 2008 ben ik met de concrete uitvoering van het Plan gestart. Allereerst heb ik een bijkomend budget van 16,3 miljoen euro toegekend voor de informatisering van het verpleegkundig dossier in de ziekenhuizen: dit moet de administratieve last voor de verpleegkundigen helpen verlichten. Maatregelen met dezelfde doelstelling zijn genomen voor de thuisverpleegkundigen (4,5 miljoen euro en voortzetting van het VINCA-project).

Ook werd in een bedrag van één miljoen euro voorzien voor de permanente opleiding van de verpleegkundigen.

Vanaf 2009 werden budgetten voorzien voor de uitbreiding van onregelmatige prestaties die recht geven op een salaristoeslag. Er moeten dienaangaande echter nog steeds akkoorden worden gesloten tussen de sociale partners. In 2010 komen hier nog belangrijke bijkomende budgetten bovenop: een jaarlijks bedrag van 47,3 miljoen euro voor de ziekenhuizen en 6,9 miljoen euro voor de ROB’s/RVT’s, deze betekenen een grote stap vooruit in de concrete uitvoering van die maatregel die het lastige karakter van bepaalde dienstroosters erkent.

Ik reserveer die bedragen voor de verpleegkundigen omdat ik deze gezondheidswerkers een signaal wil geven.

Er is in een budget van 1,75 miljoen euro voorzien voor de permanente opleiding van de thuisverpleegkundigen.

Wat de specialisaties betreft, wil ik benadrukken dat ik de inspanning van bepaalde verpleegkundigen om een specifieke opleiding te volgen wil valoriseren. Immers om in hun specialisatie erkend te blijven, moeten zij die inspanning voortzetten.

Er is in een budget van 37,3 miljoen euro voorzien voor de specialisaties waarvoor er reeds een ministerieel besluit is in toepassing van het koninklijk besluit van 27 september 2006 die de lijst met specialisaties opstelt waarvoor eventueel een erkenning nodig is (Titels of Bekwamingen): het betreft de specialisaties intensieve zorg en spoeddiensten, geriatrie en oncologie. De publicatie van de specialisaties pediatrie en diabetologie wordt thans voorbereid.

Wat de thuiszorg betreft, werden reeds verschillende nomenclatuurcodes geherwaardeerd dan wel gecreëerd: dit komt neer op een budget van meer dan 6,5 miljoen euro.

Ik betreur dat de werkgevers de bestaande sociale wetgeving niet naleven: ik reken op hen en op de vakbonden om hierin verandering te brengen. Ik ben mij er terdege van bewust dat de afkeer voor de uitoefening van het verpleegkundig beroep grotendeels hierin zijn oorzaak vindt.

Hetzelfde geldt voor de administratieve last die op de verpleegkundige weegt: sommige instellingen proberen die zo veel mogelijk te verlichten en beperken het administratieve aspect tot wat inherent is aan de uitoefening van het beroep, zoals het verpleegkundig dossier. Zij creëren de meest gunstige arbeidsomstandigheden zodat de verpleegkundigen zich ten volle op de zorgverlening kunnen concentreren. Spijtig genoeg zijn er ook andere instellingen die de verpleegkundigen, vanwege hun permanente aanwezigheid in de diensten, verder met allerlei administratieve taken blijven belasten terwijl die door andere personen zouden moeten worden uitgevoerd.

Ter informatie, volgens de informatie die bij zevenenzeventig scholen van de drie Gemeenschappen werd vergaard, is het aantal inschrijvingen voor het eerste jaar verpleegkunde met 9 % gestegen.