Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6301

van Christine Defraigne (MR) d.d. 23 december 2009

aan de minister van Justitie

Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken

terrorisme
gedetineerde
strafstelsel
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

23/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1300

Vraag nr. 4-6301 d.d. 23 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ongeveer een maand geleden heeft de rechtbank van eerste aanleg de Belgische Staat in kort geding veroordeeld omdat die de gewezen voetballer Nizar Trabelsi te strenge gevangenisvoorwaarden had opgelegd. De rechtbank heeft de overbrenging naar de Franstalige gevangenis van Lantin bevolen. Trabelsi werd door het gerecht veroordeeld omdat hij een aanslag had voorbereid op de militaire basis van Kleine Brogel. Hij werd vervolgens opgesloten in de gevangenis van Brugge, in een speciale afdeling met verhoogde veiligheid, en onderworpen aan een bijzonder streng gevangenisregime om elke ontsnappingspoging in afwachting van zijn uitlevering naar de Verenigde Staten of TunesiŽ te voorkomen.

Een week na de uitspraak van de beschikking in kort geding bevond de gedetineerde zich echter nog altijd in Brugge, hoewel de beslissing onmiddellijk had moeten worden uitgevoerd. Hoewel de minister van Justitie via zijn gevangenisadministratie beroep heeft aangetekend, wordt de uitvoering van de beschikking in kort geding daardoor niet opgeschort. De Belgische Staat beging dus wel degelijk een overtreding door de beslissing tot overbrenging niet uit te voeren.

Uw administratie heeft geantwoord dat het vonnis nog niet officieel aan het gevangenisbestuur was betekend et dat er dus geen sprake kon zijn van een overbrenging. Nochtans zou het de eerste keer zijn dat dit voorvalt in de geschiedenis van het Belgische gevangenswezen.

Bijna drie weken nadat de beschikking door de rechtbank van eerste aanleg van Luik in kort geding is uitgesproken, is de gedetineerde dan toch overgebracht.

Op welke wettelijke bepaling baseert u de niet-onmiddellijke overbrenging van Nizar Trabelsi?. Kunt u me ook zeggen of er precedenten zijn? Kunt u me, tot slot, ook zeggen hoeveel keer BelgiŽ door een Belgische of internationale rechtbank veroordeeld is wegens de slechte behandeling van een gevangene in de gevangenis?