Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5654

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren

Centrum voor Vermiste Kinderen
vrijheidsberoving
kind
slachtofferhulp
gemengd huwelijk

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
24/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3861

Vraag nr. 4-5654 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In het kader van ouderlijke internationale ontvoeringen weet de ouder die het slachtoffer is van een ontvoering vaak totaal niet welke stappen eerst moeten worden gedaan.

De politie, meestal het eerste aanspreekpunt van die ouders, is voor dergelijke situaties vaak ook niet opgeleid of op de hoogte van het bestaan en de rol van de Centrale Autoriteit of van de Europese dimensie van dergelijke dossiers. Ze hebben vaak zelfs niet de minste opleiding gekregen over het psychologische aspect van de zaken.

Het is nochtans zeker dat, zoals bij alle verdwijningen, de eerste uren, de eerste dagen vaak de belangrijkste zijn om het probleem aan te pakken.

De verenigingen van ontvoerde kinderen, dus ouders die een dergelijke situatie al eens hebben meegemaakt, vragen om het nummer van de Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen op te nemen in de lijst van noodnummers in het telefoonboek.

Heeft de minister bezwaren tegen een dergelijke opname? Zo ja, wegen die bezwaren op tegen de voordelen die de opname van dat nummer kan betekenen voor talrijke ouders die het slachtoffer zijn van ouderlijke ontvoeringen?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2010 :

Aangezien ik mij sterk bewust ben van het belang van de reactiesnelheid in gevallen van verdwijningen van kinderen en in het bijzonder in gevallen van internationale kinderontvoeringen en ben ik uiteraard voorstander van de idee om het contact tussen enige bij deze problematiek betrokken burger en het departement dat met de behandeling van deze dossiers is belast, te vergemakkelijken.

Met betrekking tot de invoeging van het telefoonnummer van het federaal aanspreekpunt (02/542.67.00) in de telefoongids van Belgacom moet het volgende worden onderstreept:

Voor de volgende verschijning van de gids Belgopocket is ook verzocht om invoeging van het federaal aanspreekpunt en van het telefoonnummer ervan.

Ik wil u verzekeren dat ik bereid ben te luisteren naar ouders die met dergelijke situaties worden geconfronteerd en naar hun specifieke problemen, maar ik wil u ook bevestigen dat de bevoegde dienst van mijn departement al zijn energie aanwendt om zich beschikbaar op te stellen voor die ouders, naar hen te luisteren, hen te ondersteunen en hen te adviseren.

Sta mij in dat verband toe u eraan te herinneren dat deze dienst reeds een ononderbroken telefonische dienstverlening heeft ingevoerd, waardoor thans 24 uur op 24 een medewerker kan worden bereikt teneinde de oproeper heel snel een eerste antwoord te geven en hem op passende wijze door te verwijzen.

U zal dan ook vaststellen dat de hulp die wordt verleend aan de ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen en de verbetering van de reeds aangeboden diensten tot de voornaamste bekommernissen van mijn administratie behoren.