Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-554

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties

seksuele verminking
ziekteverzekering

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
14/7/2008Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-394

Vraag nr. 4-554 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2004 werden in België 18.872 besnijdenissen uitgevoerd. Het aantal medische ingrepen van dat type steeg in tien jaar dus met 37%. Die stijging heeft betrekking op de ingrepen die door het Riziv werden terugbetaald. De besnijdenis maakt immers deel uit van de nomenclatuur van de gezondheidsprestaties en draagt het nummer 260934-260945.

In 2004 vereisten 2.029 operaties een ziekenhuisopname. De andere operaties zouden in dagziekenhuizen zijn uitgevoerd. In 2004 steeg het Rizivbudget voor die operaties tot 1,6 miljoen euro.

In 1994 waren er 13.786 besnijdenissen tegenover 15.336 in 1999. Dergelijke ingrepen stijgen dus constant. De stijging zou vooral te maken hebben met het geboortecijfer. Besnijdenissen kunnen ook om medische redenen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij phimosis of paraphimosis. Sommige mensen laten een besnijdenis uitvoeren om hygiënische redenen. Anderen doen het om zich te beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het zou interessant zijn over meer recente gegevens te kunnen beschikken aangaande het aantal besnijdenissen uitgevoerd in België sedert 2004. Zo kunnen we te weten komen of dat aantal nog altijd toeneemt.

Ik heb daarover enkele vragen.

1. Heeft de minister meer recente cijfers over het aantal besnijdenissen in België sedert 2004?

2. Hoeveel besnijdenissen werden uitgevoerd in dagziekenhuizen?

3. Welk bedrag heeft het Riziv de jongste jaren aan besnijdenissen besteed?

4. Waarom blijven dergelijke ingrepen toenemen?

Antwoord ontvangen op 14 juli 2008 :

Het roept verbazing op dat er zoveel interesse is voor een routineuze chirurgische ingreep. Hierna echter de gevraagde informatie :

1 en 3. De tabel hieronder geeft voor 2004, 2005 en 2006 een ventilatie van de uitgaven en van het aantal gevallen weer voor de twee codes (ambulant en gehospitaliseerd) betreffende besnijdenissen. De gegevens voor het jaar 2007 zijn nog niet volledig op het ogenblik van het opmaken van dit antwoord.

200420052006
CodesUitgaven (in euro) — Dépenses (en euros)Gevallen — CasUitgaven (in euro) — Dépenses (en euros)Gevallen — CasUitgaven (in euro) — Dépenses (en euros)Gevallen — Cas
2609341 482 22216 8431 543 33717 5011 640 84518 240
260945150 2612 029145 0061 918120 3101 613

2. Het aantal besnijdenissen gerealiseerd in dagziekenhuis bevindt zich in volgende tabel.

Gevallen — Cas200420052006
Dagziekenhuis — Hôpital de jour15 96116 58617 470

4. Door het aantal terugbetaalde besnijdenissen te vergelijken met het aantal geboorten van jongens kunnen we het besnijdenispercentage berekenen. Dat percentage bleef in 2003, 2004 en 2006 stabiel op 16 %. Ter vergelijking : in 1994 en 1999 bedroegen de percentages respectievelijk 12 % en 14 %. Over een periode van 10 jaar kan men dus een lichte stijging vaststellen.

Wat België betreft, zou de vastgestelde lichte toename gelinkt kunnen worden aan een betere medische zorgverlening en het verdwijnen van besnijdenissen die niet onder medisch toezicht worden uitgevoerd. Dat lijkt mij a priori gunstig voor de gezondheid van de bevolking.