Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5408

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Informatiebronnen - Modernisering - Mobiel internet - Eventuele invoering - Kosten

ministerie
internet
mobiele telefoon
telematica
mobiele communicatie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
21/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4604

Vraag nr. 4-5408 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Franse minister van Buitenlandse Zaken vindt dat internetgebruikers over de meest recente technologieŽn moeten kunnen beschikken. Daarom biedt hij sinds kort een gratis dienst aan op iPhone, iPod touch en telefoons die onder Android werken (een open bronplatform voor smartphones en mobiele telefoons uitgewerkt door Google). De ontwikkeling van een dergelijk aanbod zal in de nabije toekomst naar andere platforms worden uitgebreid.

Gebruikers van mobiel internet zijn vooral geÔnteresseerd in diensten en informatie. Moet uw departement dan geen toepassing aanbieden die voldoet aan dergelijke technologieŽn en aan de verwachtingen van de internetgebruikers, onder andere voor de rubriek ďReisadviesĒ, zodat de internetgebruikers zich kunnen informeren over de risicoís in de diverse landen?

Hoeveel zou het invoeren van een dergelijke dienst voor uw departement kunnen bedragen?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in het voorjaar een studie gemaakt over het internet voor mobiele toepassingen. De belangrijkste conclusies zijn:

De toekomst is mobiel. Ook onze FOD moet op deze trend inspelen en volgende vragen stellen: loont het de moeite om een aparte, mobiele website te ontwikkelen? Moet op die website andere inhoud staan dan op de gewone site? Moet er andere technologie worden gebruikt?

Investeren in de ontwikkeling van een aparte website heeft nog altijd zin. De website zal lichter zijn dan de gewone site, en dat heeft twee voordelen: sneller en goedkoper surfen dan op de site die voor een groot scherm is gebouwd, zoals de mobiele surfer nu doet. Bovendien kan een aparte website beter inspelen op de grote waaier aan verschillende soorten gsm’s en pda’s en niet-compatibele netwerken. De Franse website is in dit opzicht beperkend, want alleen voor I-phone en het Androidbesturingssysteem.

De toekomstige evolutie kan zijn dat er geen aparte website met een WCMS (Web Content Management System) aangepast aan mobiele telefoons wordt gebouwd. Als het mobiele internet inderdaad razendsnel wordt, kan het volstaan een subsite van de gewone www.diplomatie.be te bouwen.

De inhoud moet niet noodzakelijk verschillen van die van de hoofdsite, maar hij moet wel veel beperkter zijn. De gebruiker die onderweg is, zal misschien verdwalen in de uitgebreidere navigatie van de hoofdsite, zelfs al kan hij die vrij snel downloaden. Het verschil in schermgrootte is gewoon te groot. Gebruiksvriendelijkheid wordt steeds belangrijker, en de gebruiker zal afhaken als de mobiele website niet perfect inspeelt op zijn noden.

Het is daarom interessant een beperkte website aan te bieden aan de Belg die alleen op zijn gsm is aangewezen om het adres van de Belgische ambassade of de update van een reisadvies te vinden wanneer hij in een crisissituatie in het buitenland verkeert. In dergelijke omstandigheden kan Buitenlandse Zaken het verschil maken en kan de FOD zijn opdracht als verlener van diensten ten volle realiseren.

De kostprijs voor een dergelijk project kan nog niet worden berekend: op dit ogenblik werkt de FOD samen met Fedict voor de vernieuwing van zijn hoofdsite en voor de websites van de Belgische posten in het buitenland. Het project van de mobiele website zal hierop volgen.