Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5384

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) - Implementatie - Projecten - Stand van zaken

Unie voor het Middellandse Zeegebied
mediterrane derde landen
betrekking van de Europese Unie
economische samenwerking

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3725

Vraag nr. 4-5384 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De resultaten van de implementatie van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) zijn nogal mager. Men kan niet ontkennen dat de situatie geblokkeerd is. Buiten enkele pogingen voor een ontmoeting met ambassadeurs zal het zeer moeilijk zijn vooruitgang te boeken zolang de toestand in het Midden-Oosten niet is uitgeklaard.

Er bestaan projecten voor economische en technische samenwerking – het project inzake zonne-energie bijvoorbeeld is vergevorderd – maar er is geen concrete uitwerking op politiek niveau. Er worden ministeriële vergaderingen voorbereid over duurzame ontwikkeling, transport en civiele bescherming, zonder dat zeker is of die ook zullen plaatsvinden of niet. De Spanjaarden proberen de beslissing om het secretariaat-generaal in Barcelona te installeren, te consolideren.

Meent u dat met de UMZ het zwakke punt van het Barcelona-proces, namelijk de afwezigheid van een dialoog tussen de landen in het zuiden van het Middellandse Zeegebied, is weggewerkt of zal worden weggewerkt? Ondermijnt het gebrek aan eenheid en samenhang aan de zuidelijke kant van de Middellandse Zee het hele idee van de Unie niet?

Wat is de stand van zaken in de projecten van de UMZ?