Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5380

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

GeorgiŽ - EUMM-missie - Toestand - Kosten - Evaluatie - Ossetisch-Georgische grens - Veiligheid - Toestand van de vluchtelingen - Relaties met Rusland - Herstel in Zuid-OssetiŽ - Financiering - Aantal Russische soldaten in OssetiŽ en AbchaziŽ

GeorgiŽ
Rusland
vooronderzoek
Europese Unie
VN
vluchteling

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3718

Vraag nr. 4-5380 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kort na de confrontaties van augustus 2008 heb ik een bezoek gebracht aan de Georgische regio. Sindsdien volg ik de toestand op het terrein en de diplomatieke afwikkeling van dit dossier met bijzondere aandacht en interesse.

Op 31 mei 2009 hadden in Zuid-OssetiŽ verkiezingen plaats. Daarbij was het aantal inwoners van die republiek onbekend en evenmin was geweten of de internationale waarnemers enige vorm van geloofwaardigheid hadden. De observatiemissie van de VN in GeorgiŽ (UNOMIG) kon na het Russische veto niet worden verlengd. Op 30 juni 2009 loopt ook de missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) af.

Ik zou willen weten of de missie van de Europese Unie (European Union Monitoring Mission (EUMM) haar opdracht heeft kunnen vervullen. Kan ze zich zoals voorzien in Zuid-OssetiŽ verplaatsen? Hoeveel heeft de missie sinds haar start gekost en wordt ze regelmatig geŽvalueerd? Hoe is de veiligheidstoestand aan de demarcatielijn tussen de OssetiŽrs en de GeorgiŽrs? Hoeveel vluchtelingen zijn er?

Wat de herstellingen betreft, heeft Rusland aangekondigd dat het een deel van de herstellingen op het grondgebied van Zuid-OssetiŽ voor zijn rekening wil nemen. Hebben de Russen al stortingen gedaan? Welke bedragen? Wat is er concreet gerealiseerd? Wat is de stand van zaken in GeorgiŽ met betrekking tot de herstellingen en de beschikbare middelen?

Heeft men een exact idee van het aantal Russische soldaten in de twee enclaves, OssetiŽ en AbchaziŽ, en over het materieel?

Wat is de laatste stand van zaken in de diplomatieke gesprekken tussen GeorgiŽ en Rusland over de toekomst van de twee gebieden?