Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5076

van Christine Defraigne (MR) d.d. 19 november 2009

aan de minister van Justitie

Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - EfficiŽntere bestrijding - Budget - Verhoging

internet
internetsite
gegevensbescherming
computercriminaliteit
misdaadbestrijding

Chronologie

19/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5733

Vraag nr. 4-5076 d.d. 19 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een buitenlandse hacker bewees onlangs dat de websites van sommige banken (met name Dexia en ING) vatbaar zijn voor computeraanvallen. Het was zijn bedoeling de zwakke plekken in de computerbeveiliging aan het licht te brengen.

Aangezien meer en meer gegevens geÔnformatiseerd worden, zal er ongetwijfeld een nieuwe en snel uitbreidende vorm van criminaliteit ontstaan.

1. Hoe is de situatie voor de gevoelige websites van de Belgische Staat (justitie, politie, defensie, inlichtingendienst)? Werden er als gevolg van die aanvallen specifieke maatregelen genomen?

2. Bestaat er een technologische bewakingsdienst die de mogelijkheid biedt proactief op te treden in de strijd tegen de cybercriminaliteit (eerst nagaan welke de dreigingen zijn en nadien methoden uitwerken om zich ertegen te wapenen)?

3. Zijn er plannen om het budget van de Computer Crime Unit te verhogen teneinde deze toenemende dreiging efficiŽnter te kunnen bestrijden? Zo ja, met welk bedrag?