Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4992

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ

discriminatie op grond van seksuele geaardheid
aids
Oeganda
seksuele minderheid
doodstraf
rechten van de mens
Amnesty International
ontwikkelingshulp

Chronologie

10/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4993
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5418

Vraag nr. 4-4992 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De president van Oeganda, Museveni, wil de doodstraf voor homo`s invoeren. Homoseksualiteit is sowieso al verboden in het Afrikaanse land, maar de regering schijnt die regel nog niet voldoende te vinden.

Er is namelijk een wetsvoorstel in de maak waarin homoseksuele betrekkingen tussen personen jonger dan achttien gesanctioneerd worden met de doodstraf. Ook homoseksuele betrekkingen door iemand met aids zal bestraft worden met de dood. Homoseksuelen hebben het sowieso zwaar te verduren in het Afrikaanse land waar ze vogelvrij verklaard zijn. Op de politieke steun kunnen ze dus ook al niet rekenen, integendeel.

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch zijn niet te spreken over de nieuwste ontwikkelingen in Oeganda. ď†Het wetsvoorstel heeft als doel om de samenleving nog verder uit elkaar te drijven in Oeganda. Het is ook een poging om een van de meest gemarginaliseerde groepen opnieuw te treffen†Ē, zegt Scott Long van Human Rights Watch. ď†Het wetsvoorstel is niet alleen illegaal maar ook amoreel. Het criminaliseert een groot deel van de bevolking. De regering zou deze groep beter beschermen†Ē, besluit Kate Sheill van Amnesty International. Steeds meer Afrikaanse landen worden onverdraagzaam ten opzichte van holebiís. Dit is een bijzonder verontrustende ontwikkeling.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Wat is ons regeringsstandpunt wat betreft de vijandige maatregelen ten opzichte van de holebi's die steeds meer naar voren worden gebracht in Oeganda? Kan de geachte minister dit uitvoerig toelichten?

2) Hoe reageert hij op deze laatste ontwikkeling en is hij het met me eens dat dit strijdig is met de mensenrechten?

3) Op welke wijze en wanneer zal hij namens onze regering onze ongerustheid kenbaar maken bij de autoriteiten in Oeganda wat betreft de invoering van de doodstraf voor holebiís? Welke stappen worden eveneens gezet op Europees en Internationaal niveau?

4) Is hij bereid om naast een Europees protest ook door middel van ontbieding van de ambassadeur van Oeganda een rechtstreeks Belgisch protest uit te spreken?

Zo neen, waarom niet en welke andere stappen acht hij dan wel opportuun? Zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden en kan hij dit uitvoerig toelichten?

5) Is hij het met me eens dat er sprake is van een escalatie? Kan hij dit toelichten?

6) Deelt hij de mening van Amnesty International dat de Oegandese regering veeleer holebi's moet beschermen?

7) Kan hij aangeven hoeveel rechtstreekse en onrechtstreekse ontwikkelingshulp ons land op jaarbasis toekent aan Oeganda en kan hij tevens aangeven hoeveel van deze middelen worden aangewend in menselijk immuundeficiŽntievirus (Human Immunodeficiency Virus, HIV)-preventie?