Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4796

van Christine Defraigne (MR) d.d. 22 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud

strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5706

Vraag nr. 4-4796 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De krant De Morgen hekelde bijna een jaar geleden de erbarmelijke omstandigheden waarin de gedetineerden leven in de “afdeling voor de uitvoering van het individuele bijzondere veiligheidsregime” in de gevangenissen van Brugge en Lantin.

Die afdeling, waar men volgens de advocaten in terechtkomt na een rondwandeling in gangen van een kilometer lang met controleposten, werd bijna twee jaar geleden opgericht en is toegevoegd aan het “bijzondere regime” dat al bestond voor de zware misdadigers.

In Brugge zou die zwaar beveiligde afdeling bestaan uit tien cellen en 31 bewakers. De detentievoorwaarden zouden de volgende zijn : geen contact met de buitenwereld; geen briefwisseling; geen bezoek, behalve streng gereglementeerd en bewaakt bezoek van de advocaat; dagelijks twee grondige fouilleringen op het lichaam en inspectie van de cel, 23 op 24 uur volledig isolement met de toelating om een “wandeling” te maken in een soort kooi met traliewerk (om ontsnappingen per helicopter te voorkomen), hand- en enkelboeien.

De toenmalige minister van Justitie, Jo Vandeurzen, heeft de inhoud van het artikel in De Morgen, dat was gebaseerd op de getuigenis van een gevangene, volledig weerlegd. Volgens uw voorganger is het experiment overtuigend en is de houding van de gedetineerden ten opzichte van het personeel verbeterd.

De inrichting van dergelijke afdelingen is formeel niet verboden door de Belgische wetgeving. De wettekst is echter vrij vaag, wat de administatie een vrij grote manoeuvreerruimte biedt voor de toepassing ervan.

Ik had bijgevolg graag geweten op welke basis een gedetineerde in een afdeling voor de uitvoering van een individueel bijzonder veiligheidsregime kan worden geplaatst. Heeft de gevangenis een reglement van interne orde om de plaatsing in een zwaar beveiligde afdeling te rechtvaardigen? Zo ja, hoe kunnen we kennisnemen van de inhoud van dat reglement?

De parlementsleden hebben bezoekrecht in de Belgische gevangenissen om hun werking te kunnen observeren; het lijkt me dus normaal dat wij toegang kunnen hebben tot de regels die intern worden toegepast.