Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4593

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Europese Unie (EU) - Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen - Gemeenschappelijk Standpunt 2005/239/GBVB - Verdrag voor de niet-proliferatie van kernwapens - Actualisering - Stand van zaken - Procedure - Belgisch Standpun

non-proliferatie van kernwapens
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
13/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4592

Vraag nr. 4-4593 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Europese Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen (RAZBB) moet het Gemeenschappelijk Standpunt 2005/329/GBVB van de Raad van 25†april 2005 met betrekking tot de in 2005 gehouden herzieningsconferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens herzien en actualiseren. Die tekst moet herzien zijn tegen de Europese Raad van december 2009 teneinde het succes van de NPV-herzieningsconferentie van 2010 te verzekeren.

Ik zou willen weten hoever het staat met die herziening, welke de exacte procedure is en welke verschillende instanties bij de herziening van die tekst betrokken zijn voor hij bij de RAZBB belandt.

Ik zou willen weten welke wijzigingen aan de door de Raad goed te keuren tekst BelgiŽ voorstaat. Heeft onze diplomatie met bepaalde lidstaten samengewerkt om de besluitvorming ter zake doeltreffender te beÔnvloeden?

Antwoord ontvangen op 13 november 2009 :

In antwoord op de vraag die door het geachte lid wordt gesteld, nodig ik haar uit om kennis te nemen van het antwoord dat haar door de minister van Buitenlandse Zaken hierover gegeven werd (vraag nr. 4-4592).