Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4414

van Fatma Pehlivan (sp.a) d.d. 17 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Belgische en Turkse staatsburgers - Doorreis door Bulgarije - Oplichtingen en overvallen - Maatregelen

Bulgarije
corruptie
doorvoer
toerisme
migrant

Chronologie

17/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
29/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4414 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Een zeer groot aantal Turkse families uit BelgiŽ brengt zijn zomervakantie door in het land van herkomst. Bij hun doorreis door Bulgarije worden zij sinds jaar en dag geconfronteerd met problemen van uiteenlopende aard. Vaak betreft het hoge boetes die door corrupte douanebeambten op onrechtmatige wijze worden opgelegd.

Het Laatste Nieuws van 6 juli 2009 titelde " Mexicaanse griep helpt Bulgaarse douaniers toeristen op te lichten ". Aan de Bulgaarse grens wordt dit keer van Turkse vakantiegangers een gezondheidsverklaring gevraagd. Wanneer ze die niet kunnen voorleggen, wordt een boete opgelegd. Met andere woorden maken corrupte ambtenaren opnieuw handig gebruik van de actualiteit om zichzelf te verrijken. Ik herinner in dit verband de 18 euro die in 2003 werd aangerekend voor een zogenaamde verplichte inenting tegen de Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Bovendien riskeren de Turkse families op doorreis in Bulgarije het slachtoffer te worden van brutale overvallen. Dit is recent een Turkse familie uit Duitsland overkomen. Ik verwijs naar het bericht in De Morgen van 26 juni 2009. Belgen van Turkse herkomst lopen echter evengoed dit risico.

In 2003 heb ik aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Louis Michel, al een mondelinge vraag nr. 3-1 (Handelingen nr. 3-10 van 31 juli 2003, blz.9) gesteld over de problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervonden tijdens hun doorreis door Bulgarije. Op mijn vraag naar eventuele maatregelen, heeft hij onder meer geantwoord dat, en ik citeer, " Mochten zich nieuwe gevallen voordoen, dan zal ik onze ambassade in Bulgarije opdragen tussenbeide te komen om oplossingen te bewerkstelligen in het voordeel van onze landgenoten "', einde citaat.

Ik stel vandaag vast dat dit soort incidenten met Turkse families uit BelgiŽ onverminderd blijft aanhouden. Heeft de geachte minister al verdere stappen ondernomen om deze voorvallen opnieuw, via onze ambassade in Bulgarije, aan te klagen bij zijn collega in Bulgarije? Indien ja, zijn daar bepaalde bijkomende maatregelen uit voortgevloeid? Wordt de situatie tijdens de zomermaanden van nabij gevolgd om passende maatregelen te kunnen nemen wanneer de nood zich voordoet?

Antwoord ontvangen op 29 oktober 2009 :

Na de eerste tekenen van afpersing inzake AH1N1-griep werden door onze ambassade te Sofia bilaterale acties ondernomen (verbale nota aan de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken, informatie aan de beklaagden). Andere acties werden ondernomen door middel van het Zweedse voorzitterschap. Bovendien werden Belgische toeristen via de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor dit soort praktijken. Behoudens de korte periode waarin er melding werd gemaakt van gezondheidscertificaten betreffende AH1N1-griep (eind juni 2009), zijn er uiteindelijk geen andere gevallen van afpersing of mishandeling bekend.

Het reisadvies op de website van Buitenlandse Zaken maakt uitdrukkelijk melding van het feit dat geen enkel gezondheidscertificaat voor griep A gevraagd wordt en verwijst naar een formulier op de website van het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken waarop reizigers anoniem klacht kunnen indienen.