Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4316

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Wereldtentoonstelling in Shangai - Belgische paviljoen - Werken - Regeringscommissaris belast met de deelname aan de wereldtentoonstelling - Rol - Kosten - Sponsors

culturele manifestatie
beschermheerschap
regeringscommissaris
China

Chronologie

7/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5400

Vraag nr. 4-4316 d.d. 7 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 6 augustus 2009 werd in Shanghai de eerste steen gelegd van het Belgische paviljoen voor de wereldtentoonstelling. Medio augustus 2009 zei de heer Delcroix, regeringscommisaris voor de Belgische regering belast met de deelname aan de wereldtentoonstelling dat de geleverde inspanningen door de heer Urbain, zijn voorganger, zeer bescheiden waren: “ Toen ik hier arriveerde was er nog niks gebeurd. (…) Ik denk niet dat hij zich heeft gerealiseerd dat dit een operationele functie is en geen protocollaire waarbij het volstaat om af en toe eens met een ambassadeur te gaan eten. ”

Gezien het korte voorgaande kader, volgende vragen:

1.Wat vindt de geachte minister van de uitlatingen van de heer Delcroix? Hoe evalueert hij de werking van de heer Urbain sinds 2006? Wat was de exacte verloning voor de de heer Urbain? Hoeveel kosten bracht de heer Urbain in voor het volbrengen van zijn taak?

2.Wordt gezien de dringendheid de realisatie nauwgezet opgevolgd?

3.Wat is de financiële bijdrage van de Belgische regering in de deelname aan de wereldtentoonstelling? Kan hij hier een gedetailleerd overzicht in geven volgens de verschillende kosten?

4.Wat is de verloning van de heer Delcroix, regeringscommisaris voor de Belgische regering belast met de deelname aan de wereldtentoonstelling?

5.Welke sponsors steunen de Belgische deelname?