Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4249

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 2 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika

zonne-energie
elektrische industrie
Noord-Afrika
energievoorziening
Duitsland

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
9/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4249 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een groep Duitse topconcerns gaat zonne-energie opwekken in Afrika. Daarmee willen ze Europa voorzien van stroom. Duitsland onderstreept daarmee zijn leidende rol in nieuwe energieŽn. De opportuniteit om zonne-energie op te wekken in Noord-Afrika is een evidentie. Toch bleef lange tijd de investeringskost een hinderpaal.

Zo'n twintig Duitse topconcerns hebben nu de handen ineengeslagen en investeren 400 miljard euro om Europa op termijn met Afrikaanse stroom te beleveren. Het maakt Europa onafhankelijker van de klassieke energieleveranciers, het is milieuvriendelijker en op termijn goedkoper.

Gezien het korte voorgaande kader, volgende vragen:

1. Wat is uw reactie op het bericht dat een groep Duitse topconcerns zonne-energie wil gaan opwekken in Afrika om Europa te voorzien van stroom?

2. Hoe beoordeelt u het daartoe benodigde bedrag van Ä 400 miljard in relatie tot het bedrag dat het Internationaal Energie Agentschap nodig acht om wereldwijd aan de groeiende energiebehoefte te voldoen?

3. Kan het Ministerie van Buitenlandse zaken in deze richting steun verlenen? Zo ja, hoe wilt u dat doen? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u de afgelopen maanden overleg gepleegd met buitenlandse collega's rond de genoemde Concentrating Solar Power-technologie (CSP)?

5. Wat is er ondernomen na het initiatief van o.a. Frankrijk voor Plan Solaire met een Mediterrane Unie?

6. Wat vindt de Minister van het Belgisch engagement tav andere leden van de Europese Unie inzake CSP?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2009 :

1. Ik heb kennis genomen van voormeld Duits privé-initiatief dat zich in een beginfase bevindt. Het kadert in zekere mate in het Duits en Europese Unie (EU)-energiebeleid. De diversificatie van energiebronnen behoort ook tot de Belgische prioriteiten aangezien op die manier bijgedragen wordt tot de voorzieningszekerheid. Bovendien heeft het gebruik van zonne-energie en hernieuwbare energie een gunstige invloed op het klimaat. Het aandeel van de hernieuwbare energie in de energiemix zal in de toekomst zeker toenemen.

2. De geplande investering van het voormeld project is moeilijk te vergelijken met de globale investeringsbehoefte van zesentwintig duizend miljard US dollars voor de periode 2007-2030 voor alle energievormen (schatting IEA – World Energy Outlook).

3. Voor mogelijke steun aan dergelijke projecten, verwijs ik u naar mijn collega, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, gezien dit zijn bevoegdheid betreft.

4. Wat de technische samenwerking en het overleg daaromtrent betreft, verwijs ik naar mijn collega, minister van Klimaat en Energie, en naar de regionale ministers bevoegd voor Energie, aangezien hernieuwbare energie hoofdzakelijk een regionale bevoegdheid is.

5. Ik verwijs naar mijn antwoord op uw vierde vraag, maar wens er wel aan toe te voegen dat in het kader van de samenwerking tussen de EU en de Middellandse Zee-landen energie tot de prioritaire domeinen behoort.

6. Ook hier wens ik te verwijzen naar mijn antwoord op uw vierde vraag.