Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4162

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Tanzania - Lot van de Masai - Ontwikkelingssamenwerking

Tanzania
etnische groep
staatsgeweld
bevolkingsverplaatsing
ontwikkelingshulp
Verenigde Arabische Emiraten
rechten van de mens
bilaterale hulp

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4163
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5394

Vraag nr. 4-4162 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juli 2009 is een aantal Masai dorpen in Noord-Tanzania naar verluidt door de Tanzaniaanse overheid afgebrand met het doel honderden Masai te verdrijven en het land ter beschikking te stellen aan de Ortello Business Corporation (hierna OBC genoemd) uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). OBC baat er een “gaming reserve” uit. Het is niet de eerste maal dat er conflicten zijn, doch nooit was de schaal zo groot. Ik verwijs naar een rapport dd. 20041 van de Land Rights Research and Resources Institute.

Ruim drieduizend mensen raakten dakloos en 50.000 stuks vee zijn verjaagd of gedood. Dat stelde ontwikkelingsorganisatie Cordaid, die aandacht vraagt voor het lot van de nomadische bevolkingsgroep.

Volgens Cordaid zijn 20.000 Masai niet meer welkom in het beschermde natuurgebied Ngorogoro in het noordwesten van het Afrikaanse land. Die nomadische groep is daardoor afhankelijk geworden van noodhulp.

Tanzania is een partnerland van de Belgische coöperatie.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op het bericht dat aantal Masai dorpen in Noord-Tanzania is afgebrand door de Tanzaniaanse overheid met als doel de Masai aldaar te verdrijven en het land ter beschikking te stellen aan de “Ortello Business Corporation” uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)? Kan u deze berichten bevestigen?

2) Herkent u zich in de bevindingen en zorgen zoals geuit door Cordaid? Hoe kwalificeert u het geweld dat is gebruikt door de Tanzaniaanse overheid?

3) Klopt de berichtgeving als zouden de 20.000 Masai niet meer welkom in het beschermde natuurgebied Ngorogoro in het noordwesten van het Afrikaanse land? Zo ja, waar moeten deze mensen naartoe en hoe reageert u hierop?

4) Bent u bereid uw bezorgdheid te uiten aan de Tanzaniaanse regering wat betreft het lot van de Masai in het beschermde natuurgebied Ngorogoro en hen ertoe te bewegen alles in het werk te stellen om een herhaling van dergelijk geweld en schending van de rechten van Masai te voorkomen?? Kan u concreet toelichten hoe en wanneer u de bezorgdheid van onze regering gaat overmaken?

5) Welke inspanningen doet ons land om het lot van de verdreven Masai te verbeteren gezien hun veestapel werd gedood? Is deze hulp structureel of is het noodhulp?

6) Bent u bereid in bilateraal overleg met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de verantwoordelijkheden van het bedrijf “Ortello Business Corporation” aan te kaarten wat betreft het lot van de Masai in het beschermde natuurgebied Ngorogoro? Kan u concreet hoe u de bezorgdheid van onze regering hieromtrent gaat overmaken?

7) Wat zijn de banden van de Ortello Business Corporation uit de VAE met de Tanzaniaanse overheid? Hebben zij een vergunning om in Tanzania te opereren? Zo ja, sinds wanneer?