Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4106

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Gebouwenfonds

begrotingsfonds
begrotingscontrole
openbaar gebouw

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
23/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4106 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Gebouwenfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

  1. Saldo organiek fonds der gebouwen:

  1. De tegoeden op dit fonds zijn kredieten a rato van de opbrengst van de verkoop van gebouwen die in de schatkist is gestort, maar waarvan in ruil nog geen nieuwe investeringen zijn aangegaan. De kredieten kunnen dus niet belegd worden.

  2. Daar de kredieten van dit fonds niet worden belegd, werden er geen verliezen geboekt ingevolge de banken- en financiële crisis van het afgelopen jaar