Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3917

van Christine Defraigne (MR) d.d. 4 augustus 2009

aan de minister van Landsverdediging

NAVO - Nieuw strategisch concept

NAVO

Chronologie

4/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009)
4/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3917 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 7 juli heeft de NAVO het installatieproces van het nieuwe strategische concept van de Alliantie officieel gelanceerd. De staats- en regeringshoofden hadden op 4 april 2009 op de top van Strasbourg-Kehl de secretaris-generaal belast met het bijeenbrengen en leiden van een groep van gekwalificeerde experts met uiteenlopende achtergronden die de basis van een nieuw strategisch concept zou moeten uittekenen.

De Noord-Atlantische Raad moet actief aan die werkzaamheden deelnemen.

Op welke wijze zullen uw departement en dat van Buitenlandse Zaken zich tijdens die onderhandelingen op elkaar afstemmen om de Belgische standpunten uit te werken?

Bestaat er al een Belgische lijst met prioriteiten en doelstellingen om de tekst van 1999 aan te passen?

Moet er een betere omschrijving komen van de omstandigheden waarin de situaties zoals bedoeld in artikel 5 zich in de toekomst zouden kunnen voordoen en van het type van antwoorden die de NAVO collectief zou moeten geven, naast de scenario's van het veralgemeende conflict van de periode van de Koude Oorlog?

Nieuwe uitdagingen hebben gevolgen op het vlak van veiligheid : energieveiligheid, verdediging tegen cyberaanvallen, klimaatwijziging, controle over het drinkwater, beschermingsverantwoordelijkheid. Is BelgiŽ er voorstander van dat de NAVO die materies opneemt in haar bevoegdheden? Is BelgiŽ bereid om bijkomende menselijke en technische middelen ter beschikking te stellen om dat mogelijk te maken?

Moeten nog andere partners, bijvoorbeeld Rusland, bij die reflectie worden betrokken?

Die denkoefening moet de betrekkingen tussen de NAVO en de EU ten goede komen. Denkt de Europese Unie na over voorstellen of tenminste over een coŲrdinatie van de standpunten van haar leden over dit thema?

Antwoord ontvangen op 4 september 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Om het proces voor het opstellen van een nieuw Strategisch Concept van de NAVO te bevorderen, heeft de Secretaris-generaal een expertengroep opgericht. Deze experten starten hun reflectiefase op 4 september 2009. De analyse en voorstellen van deze groep worden bij de Secretaris-generaal verwacht tegen april 2010. Gebaseerd op deze resultaten zal de Secretaris-generaal zijn verslag opstellen en voorleggen aan de regeringen van de NAVO-lidstaten. Na de zomer 2010 zal uiteindelijk gestart worden met het opstellen van een tekst in nauwe samenwerking met de lidstaten.

Eens de activiteiten van de expertengroep van de NAVO gestart zijn, zal zij een bepaalde richting voor het toekomstig Strategisch Concept uitzetten. Het is pas op dit ogenblik dat België de nationale standpunten op het werk van de expertengroep van de NAVO zal kunnen bepalen. Om op voorhand een Belgische houding te bepalen, zonder kennis van de inhoud van het expertenwerk, lijkt mij voorbarig.

De resultaten en de voorstellen van de expertengroep zullen steeds met de regeringen van de NAVO-lidstaten bediscussieerd worden.

Defensie is steeds bereid mee te werken aan een coördinatie der standpunten met de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken met alle noodzakelijke expertise in haar domein.

De Secretaris-generaal van de NAVO vraagt dat het proces de partners in de Euro-Atlantische Partnerschapraad, de Mediterrane Dialoog en het Istanboel Samenwerkingsinitiatief zou betrekken en dat het transparant zou zijn ten opzichte van de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere NAVO-gesprekspartners zoals bepaalde niet-gouvernementele organisaties.