Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3913

van Christine Defraigne (MR) d.d. 11 augustus 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Extern optreden - Europese dienst

Europese Unie
Verdrag betreffende de Europese Unie
EEG-Verdrag
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
internationale rol van de EU
Verdrag van Lissabon

Chronologie

11/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5393

Vraag nr. 4-3913 d.d. 11 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een van de vernieuwingen van het Verdrag van Lissabon is de fusie van de functies van hoge vertegenwoordiger van het GBVB en die van Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen, met het oog op het creëren van een functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en veiligheidsbeleid. Die zal worden bijgestaan door een Europese dienst voor extern optreden. De organisatie en samenstelling zullen worden vastgelegd door een beslissing van de Raad, na voorafgaand overleg met het Europees Parlement en met de goedkeuring van de Commissie, eens het Verdrag van Lissabon definitief zal zijn aangenomen.

Vóór de twee referendums in Frankrijk en in Nederland werden er al onderhandelingen gevoerd om die dienst op te richten en werd een eerste document gepubliceerd, het Joint Progress Report to the European Council. Heeft dat document gediend als uitgangspunt voor de nieuwe lopende besprekingen of zijn de onderhandelingen begonnen met een “wit blad”?

Volgens de Verklaring nr. 15, gehecht aan het Verdrag, dienen de voorbereidingen in verband met de Europese dienst voor extern optreden aan te vangen vanaf de ondertekening van het Verdrag. Hoever staat het met de besprekingen over dit thema? Op welk niveau worden ze gevoerd? Wie is in België bevoegd om eraan deel te nemen? Gelet op de staat van de besprekingen, welke kalender werd er opgesteld voor de oprichting van die dienst en waar zal hij worden gevestigd? Verdedigt België de afschaffing van de Directoraten-Generaal van de Commissie en de organen van de Raad belast met buitenlandse betrekkingen?

Heeft de FOD Buitenlandse Zaken al een procedure uitgewerkt voor de aanwijzing van de Belgische diplomaten die deel zullen uitmaken van deze Europese Dienst? Hebben ze al een statuut? Zullen ze vóór hun vertrek een aangepaste opleiding krijgen en welk voordeel kan hun overstap naar die nieuwe Europese dienst de FOD opleveren?