Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3910

van Christine Defraigne (MR) d.d. 11 augustus 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Afrika - Overleg tussen Europa en de Verenigde Staten - Steun

Afrika
ontwikkelingshulp
Europese Unie
Verenigde Staten
immigratie

Chronologie

11/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5391

Vraag nr. 4-3910 d.d. 11 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Amerikaanse president heeft zopas een eerste bezoek gebracht aan het Afrikaanse continent. Hij heeft er aangedrongen op de strijd tegen corruptie en tirannie en verklaarde dat : “de ontwikkeling afhangt van een goed bestuur” en dat “Geen enkel land rijkdom kan creëren als zijn bestuurders de economie uitbuiten voor hun persoonlijke verrijking”.

In de G8-top van L'Aquila werd bovendien een nieuw voedselzekerheidsplan van 20 miljard dollar aangekondigd voor de arme landen, met name in Afrika. De Amerikaanse president heeft verklaard dat zijn land voor 3,5 miljard dollar voedselhulp zou verlenen en legde daarbij de klemtoon op de opleiding van de landbouwers.

Het Afrikaanse continent staat voor gigantische uitdagingen en het jongste rapport van de Verenigde Naties over de voortgang van de Millenniumdoelstellingen voor het Afrikaanse continent toont aan welke weg er nog moet worden afgelegd.

Welke wisselwerkingen bestaan er en welke samenwerkingen zullen tot stand kunnen worden gebracht tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om een beleidsvoering en concrete acties op het Afrikaanse continent in werking te doen treden? Welke ambities heeft de Amerikaanse regering voor het Afrikaanse continent en in welke mate wil ze met de Europese landen samenwerken? Kan er worden gewerkt aan gemeenschappelijke doelstellingen inzake de bestrijding van aids, malaria, tuberculose en polio?

Wat is de draagwijdte van het overleg tussen de Europeanen en de Amerikanen om de veiligheid in Afrika, de opleiding van de legers en de politiediensten te versterken? Hoeveel Afrikaanse militairen werden opgeleid in de Amerikaanse militaire scholen en wat is de rol van de Europese Unie in die sector? Stemmen de opvattingen inzake de verkoop van wapens aan Afrikaanse legers overeen, met het oog op de strijd tegen de handel in lichte wapens en munitie?

Tot slot blijven de Verenigde Staten immigratie vanuit Afrika toestaan : over welke cijfers beschikt u inzake de Afrikaanse immigratie naar de Verenigde Staten en de Europese Unie, en uit welke landen zijn de migranten hoofdzakelijk afkomstig?