Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3726

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 juli 2009

aan de minister van Landsverdediging

Kosovo - NAVO-missie - Vermindering van het aantal soldaten - Tijdschema - Implicaties voor het Belgische contingent - Budgettaire implicaties - EULEX - Versterking van de Belgische deelname - Militaire strijdkrachten van Kosovo - Evaluatie

Kosovo
NAVO
multinationale strijdmacht
defensiebegroting
Kosovo-kwestie

Chronologie

3/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
27/7/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3726 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De ministers van Defensie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) hebben zopas beslist het aantal soldaten van de Alliantie in Kosovo terug te brengen van 14.000 naar 2000.

Momenteel is BelgiŽ in Kosovo aanwezig met tweehonderd manschappen, die met Franse soldaten samenwerken in Mitrovica. Om een ordelijke terugtrekking te garanderen, moet de beslissing om ons contingent te verminderen in overleg met de Fransen worden genomen.

Graag kende ik het exacte tijdschema van de vermindering van de NAVO-troepen in Kosovo en bijgevolg de implicaties voor het Belgische contingent. Wat zullen de budgettaire gevolgen zijn van deze vermindering voor de komende drie jaar?

Zal onze verminderde bijdrage aan de NAVO worden vertaald in een grotere Belgische deelname aan de Europese burgerlijke operatie EULEX?

Welke evaluatie maakt u van de Belgische deelname aan die NAVO-operatie, zowel op het vlak van de interoperabiliteit van onze strijdkrachten met de militairen van de Alliantie als op het vlak van de voorbereiding van onze troepen en de aard van het gebruikte militair materieel?

Wat is uw analyse van de toestand van de militaire strijdkrachten van Kosovo? Zijn zij voldoende opgeleid om de veiligheidsdoelstellingen te bereiken en tegelijk de morele normen te eerbiedigen die passen bij een rechtsstaat in opbouw?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Ik verwijs het geachte lid naar de antwoorden op de vragen nr 13697 en 13791 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Wiaux en mijnheer de volksvertegenwoordiger Stevenheydens.

2. Neen, er is geen verband tussen een afbouw van de Belgische deelname aan Kosovo Force (KFOR) en de operatie European Union Rule of Law Mission (EULEX).

3. De evaluatie van onze militairen die deelnemen aan de opdracht KFOR toont aan dat onze detachementen goed presteren zowel op het gebied van de interoperabiliteit met militairen van de Alliantie als in het domein van de voorbereiding en van het materieel dat in het theater wordt gebruikt.

4. Deze vraag hoort tot het bevoegdheidsdomein van de minister van Buitenlandse Zaken.