Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3547

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 9 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Conferentie van de Verenigde Naties (VN) over racisme - Durban II - Slotverklaring - Verklaring van de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) - Behandeling van de ngo’s - Beoordeling door België

conferentie VN
niet-gouvernementele organisatie
verslag
officiële verklaring
racisme

Chronologie

9/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009)
8/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3547 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Van 20 tot 24 april 2009 had in Genève de Conferentie van de Verenigde Naties (VN) over racisme plaats, gemeenzaam Durban II genoemd. Het was moeilijk om tot een gemeenschappelijke verklaring te komen, maar uiteindelijk konden 182 landen het eens worden.

Hoe beoordeelt België de slotverklaring van de VN-Conferentie Durban II?

Het forum van de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), dat meer dan tweehonderd ngo’s verenigde die de civiele samenleving vertegenwoordigen, heeft vóór de VN-Conferentie ook een verklaring opgesteld.

Hoe wordt de verklaring van de ngo’s beoordeeld?

Wat denkt u van de manier waarop de ngo’s tijdens het forum werden behandeld?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

België is tevreden over het document dat in het kader van de Conferentie werd aangenomen. Hoewel België liever meer punten in de tekst had gewenst, zoals een verwijzing naar het Internationaal Strafhof of een uitdrukkelijke veroordeling van discriminatie op basis van seksuele geaardheid, werd door het aandringen van de Europese Unie en de rol die België gedurende de onderhandelingen heeft gespeeld, de slottekst toch strakker geformuleerd dan de tekst van 2001.

De tekst bevestigt andermaal de sleutelrol van de vrijheid van meningsuiting in de strijd tegen racisme en veroordeelt ook het aanzetten tot haat zoals omschreven in het internationaal recht. De tekst veroordeelt ook alle meervoudige en ernstige vormen van discriminatie en herinnert eraan dat alle slachtoffers recht hebben op dezelfde vorm van bescherming. Voorts erkent de tekst het belang van de democratie in de strijd tegen racisme.

Vanwege het klimaat dat op de conferentie heerste, hebben bepaalde Europese Unie-lidstaten uiteindelijk geweigerd de slottekst goed te keuren. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) sprak zijn ontgoocheling over dit standpunt uit, waarop een aantal lidstaten alsnog op hun besluit terugkwamen. Zo is het uiteindelijke document door vijfentwintig lidstaten van de Unie aangenomen.

Met betrekking tot de deelname van de niet-gouvernementele organisaties (ngo's) aan de Conferentie, is het zo dat er maatregelen nodig waren om geen platform meer te bieden voor de onaanvaardbare verklaringen die deze actoren in 2001 hadden gedaan. Dit jaar was er geen ngo-forum als dusdanig en het gedrag van een aantal ngo’s was van dien aard dat hen de toegang tot de VN-gebouwen werd ontzegd. Een aantal ngo’s zette informele activiteiten op in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de mensenrechten en in overeenstemming met de Verklaring en het Actieprogramma van Durban. Verschillende ngo’s legden gedurende de Conferentie verklaringen af maar voor zover ik weet bestaat er geen document dat de standpunten van alle aanwezige ngo’s bundelt.