Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-352

van Sfia Bouarfa (PS) d.d. 15 februari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisico’s - Informatie van de gebruikers

mobiele telefoon
volksgezondheid
jongere
radiocommunicatie
hinder
gevaren voor de gezondheid
mobiele communicatie

Chronologie

15/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
18/3/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-353

Vraag nr. 4-352 d.d. 15 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Er zijn al verschillende studies gepubliceerd over het gebruik van de gsm en de eventuele gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers. Omdat de technologie nog recent is, heeft de wetenschappelijke wereld nog altijd geen definitieve conclusies kunnen trekken.

Voorzichtigheid is dus geboden. Daarom vind ik een efficiëntere directe informatie ten behoeve van de gebruikers zeker niet overbodig, ook al krijgt het brede publiek via de gebruikelijke informatiekanalen geregeld informatie over de mobiele telefoon en de rechtstreekse band met de gezondheid. Hoeveel gsm-gebruikers slapen niet met hun ingeschakelde gsm op het nachtkastje, laten hun jonge kinderen met het toestel spelen of maken er intensief gebruik van, terwijl dat toch allemaal bijzonder gevaarlijk is voor hun gezondheid?

Op welke manier denkt u de gsm-gebruikers beter te informeren over een voorzichtig gebruik van het toestel? Er is immers nog niet veel geweten over het gezondheidsaspect van gsm-gebruik.

Waarom zouden we de fabrikanten niet verplichten het specifieke absorptietempo van het menselijk lichaam en de gevaren van een intensief gebruik van de gsm klaar en duidelijk te vermelden op de gebruiksaanwijzingen en verpakkingen van de mobiele telefoontoestellen? Dat zou de gebruiker kunnen stimuleren de toestellen minder lang te gebruiken en zo de risico’s voor de gezondheid te verminderen. Kunnen we de fabrikanten niet aansporen het gebruik van het oortelefoontje aan te prijzen bij de gebruikers en/of een oortelefoontje te leveren bij de verkoop van een gsm? Kunnen we het gebruik van de gsm in de scholen niet om gezondheidsredenen verbieden aan leerlingen tussen 6 en 18 jaar, die een kwetsbaarder lichaamsgestel hebben?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2008 :

Ik ben het eens met het geachte lid dat de wetenschappelijke wereld nog geen definitieve antwoorden heeft wat betreft gezondheidsrisico's van mobiele telefoons.

Volgens het recente verslag van de groep van Europese experten SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) stellen de recente wetenschappelijke gegevens de huidige Europese grenswaarden voor radiogolven niet in vraag, al zijn er nog steeds « grijze zones ». Onder andere het GSM-gebruik door kinderen is een bijzonder aandachtspunt.

De epidemiologische studies wijzen erop dat het GSM-gebruik gedurende een periode van minder dan tien jaar geen verhoogd risico inhoudt voor de ontwikkeling van hersentumoren en akoestisch neuroom. Voor langere termijn zijn de gegevens schaars, en kan men nog geen stevige conclusies trekken.

Wat gebruik van GSM door kinderen en adolescenten betreft stelt men vast dat het niet is uitgesloten dat ze gevoeliger kunnen zijn voor de blootstelling aan radiogolven, al zijn er geen expliciete bewijzen voor. De cumulatieve blootstelling van de huidige generatie kinderen wanneer ze volwassen zullen worden zal veel hoger zijn dan van huidige volwassenen, vooral wegens de populariteit van dit communicatiemiddel bij jongeren. Daarom alleen al is, volgens mij, een matig GSM-gebruik bij jongeren aan te raden.

Daarnaast constateer ik dat de problematiek vaak onvoldoende genuanceerd en soms verkeerd wordt voorgesteld in de pers. De recente mededeling in de media dat de GSM op het nachtkastje de slaap zou verstoren, is hier een voorbeeld van.

Om deze redenen wordt door mijn administratie een gedetailleerde brochure voorbereid die wetenschappelijke bevindingen hieromtrent toelicht. De brochure zal verschijnen in de tweede trimester 2008.

Onder andere wordt in de brochure uitgelegd waar men de SAR (Specific Absorption Rate)-waarde van een GSM kan terugvinden (deze is te vinden via de gebruiksaanwijzing bij een GSM, op een aantal websites, via bestaande keurmerken toegekend in functie van de SAR-waarde). De brochure geeft ook praktische tips voor een verstandig gebruik van een GSM, laptop, babyfoon, ... Deze aanbevelingen werden geformuleerd vanuit het voorzorgsprincipe als een manier om blootstelling te verlagen, zonder bijkomende kosten of een bewezen baat voor de gezondheid.

Wat betreft normen voor producten, onder andere voor GSM : dit is een Europese gelegenheid. De normen voor producten (en eventueel de markering ervan) worden geharmoniseerd op Europees niveau en gelden voor alle Lidstaten. In dit opzicht beschikt een Lidstaat dus over beperkte mogelijkheden.