Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3339

van Carine Russo (Ecolo) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - Hygiënische omstandigheden - Renovatiewerken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
strafstelsel
openbare gezondheidszorg
verbetering van woningen

Chronologie

9/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
17/6/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3339 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

U hebt misschien ook de reportage gezien die de RTBF op 10 december 2008 heeft uitgezonden en die een nauwkeurig beeld gaf van de bouwvalligheid van de gevangenis van Vorst. In die reportage zag men onder meer cellen zonder sanitaire voorzieningen, waarin twee en meestal drie gedetineerden 23 op 24 uur moeten verblijven. Zo moeten de gevangenen urineren en zich ontlasten in een toiletemmer in aanwezigheid van hun medegevangenen.

U zult het met mij eens zijn dat het enigszins paradoxaal overkomt dat België de zestigste verjaardag van de mensenrechten heeft gevierd, maar terzelfder tijd tolereert dat er op zijn grondgebied nog gevangenisen zijn waarvoor wij ons zouden moeten schamen. Toevallig had ik de dag na de uitzending van de reportage zelf de gelegenheid om de gevangenen van Vorst te bezoeken. Ik deed dat in het kader van de week “Marges à l'ombre” georganiseerd door de Liga voor de Mensenrechten. De Liga voor de Mensenrechten had ook parlementsleden van de vier Franstalige democratische partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de actie “Parlementaires au parloir”, waar de senatoren en volksvertegenwoordigers werden opgeroepen gebruik te maken van hun bezoekrecht aan de gevangenissen om zich te vergewissen van de kloof tussen de gevangenisrealiteit en de principes van de strafwetgeving.

Ik heb dus persoonlijk kunnen vaststellen in welke omstandigheden sommige gevangenen moeten leven en ik kan u bevestigen dat de reportage van de RTBF wel degelijk beantwoordt aan de droevige dagelijkse realiteit van die mensen. Ik werd tijdens dat bezoek vergezeld door parlementsleden van drie democratische partijen die deel uitmaken van de regeringsmeerderheid. Zij hebben beloofd acties te zullen ondernemen om een einde te stellen aan die onaanvaardbare situaties.

Ik heb uw verklaringen over het Masterplan 2008-2012 gehoord en gelezen. U vermeldt onder meer het renovatieprograma voor de bestaande gevangenisen. Mijn centrale vraag is dus eenvoudig : wanneer zal er een einde komen aan de schandelijke hygiënische omstandigheden waarin gevangenen in ons land moeten leven?

Hebt u sedert uw benoeming al de gelegenheid gehad om gevangenissen zoals die van Vorst te bezoeken? Komen situaties zoals in Vorst nog veel voor in andere Belgische gevangenissen?

Concreet, zijn er in Vorst al renovatiewerken uitgevoerd of gepland? Op het einde van vorig jaar was er duidelijk nog niets gebeurd. Zal het renovatieprogramma dat u voorgesteld hebt in het kader van het Masterplan 2008-2012 voldoende zijn om een einde te stellen aan alle probleemsituaties in de gevangenissen?

Zijn er bijkomende financiële middelen noodzakelijk om dringend de nodige renovatiewerken te kunnen uitvoeren in alle ruimten die niet meer beantwoorden aan de elementaire criteria van veiligheid en hygiëne in onze gevangenissen?

Antwoord ontvangen op 17 juni 2009 :

Gevangenissen waar het cellulair gedeelte nog cellen zonder sanitair bevat vormen de uitzondering.

Dat probleem doet zich inderdaad voor te Vorst en in de gevangenis te Merksplas.

In de gevangenis te Vorst zijn nog geen werkzaamheden aangevat.

De opzet van het renovatieprogramma in het Masterplan 2008-2012 bestaat natuurlijk erin een oplossing voor het probleem inzake het sanitair in de diverse gevangenissen uit te werken en de overbevolking te bestrijden.

Bovendien voorziet het meerjarenplan 2009 in aanvullende kredieten zodat de werken die beogen het probleem met het sanitair in de gevangenissen uit de wereld te helpen,kunnen worden uitgevoerd .