Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3067

van Vera Dua (Groen!) d.d. 27 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rilatine - Overmatig gebruik - Evolutie - Kosten voor de ziekteverzekering

geneesmiddel
ziekteverzekering
kind
ziekte van het zenuwstelsel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
remgeld
kosten voor gezondheidszorg

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
7/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3067 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn mondelinge vraag nr. 4-159 (Handelingen nr. 4-17 van 21 februari 2008, blz. 25) betreffende het stijgende gebruik van Rilatine door kinderen en jongeren, wat zeer zorgwekkend is. De voorbije twee jaar waren de terugbetalingskosten van dit geneesmiddel toegenomen met 250 000 euro.

Het feitelijke verbruik is nog groter want een aanzienlijk deel van het Rilatine-gebruik wordt niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), dus blijkbaar wordt dit geneesmiddel ook voorgeschreven zonder dat de diagnose van Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD - aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis) werd gesteld. Ik ben van mening dat dit geen gezonde evolutie is.

Om de discussie op basis van correcte gegevens te kunnen voeren, vernam ik graag het volgende :

- Wat zijn de meest recente concrete verbruikscijfers van Rilatine, indien mogelijk opgedeeld per gewest ? Wat is het totaalverbruik, wat is het aandeel van het Rilatine-gebruik dat terugbetaald wordt door het RIZIV en wat is het aandeel van het niet-terugbetaald rilatine-gebruik ?

- Wat zijn de overeenkomstige terugbetalingskosten voor de ziekteverzekering ?

- Wat is de evolutie over de voorbije vijf jaar van het gebruik van Rilatine, indien mogelijk opgedeeld per gewest en naar het terugbetaald aandeel en het niet-terugbetaald aandeel ?

- Wat is de evolutie van de terugbetalingskosten voor de ziekteverzekering over deze periode ?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2009 :

In antwoord op uw vraag, kan ik u het volgende meedelen:

1) Tabel 1 geeft het totaal verbruik (uitgedrukt in DDD1), het totaal terugbetaald verbruik en aandeel in terugbetaald verbruik weer van het werkzaam bestanddeel methylfenidaat (waaronder het product rilatine®) voor de periode2 2004-2008*, zoals men ze in IMS en Farmanet (specialiteiten afgeleverd in openbare officina en terugbetaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) terugvindt.

Tabel 1 : verbruik methylfenidaat 2004 – 2008*

1Defined Daily Dose (DDD) : de WHO heeft voor elk werkzaam bestanddeel namelijk een ijkeenheid bepaald. Men noemt dat de DoorsneeDagDosis of afgekort DDD. Men bepaalt deze DoorsneeDagDosis door zich te richten naar de gebruikelijke dagdosis voor een geneesmiddel dat aangewend wordt in zijn voornaamste indicatie bij een volwassene. Op die manier is er toch een binding met de praktijk. Het spreekt vanzelf dat het hier gaat om een meetinstrument en niet een norm van goede praktijk

2We merken op dat methylfenidaat pas terugbetaald wordt vanaf september 2004. Daarom is 2004 geen goed beginreferentiejaar.

*Verbruik en uitgaven RIZIV in eerste acht maanden van 2008 geëxtrapoleerd naar een heel jaar.

VERBRUIK (IN DDD) METHYLFENIDAAT


2004

2005

2006

2007

2008

TOTAAL VERBRUIK (IMS-gegevens)

4 477 501

5 338 876

6 258 509

7 432 145

8 202 101

TOTAAL TERUGBETAALD VERBRUIK

(RIZIV-gegevens)

249 626

1 716 591

2 661 579

3 471 168

3 955 062

AANDEEL TERUGBETAALD VERBRUIK

6 %

32 %

43 %

47 %

48 %

2) Tabel 2 geeft, per gewest, het terugbetaald verbruik (in DDD) weer van het werkzaam bestanddeel methylfenidaat (waaronder het product rilatine®) voor de periode 2004-2008*.

Tabel 2 : verbruik methylfenidaat 2004 — 2008* per gewest

TERUGBETAALD VERBRUIK PER GEWEST

Gewest

2004

2005

2006

2007

2008

Brussel Hoofdstedelijk gewest

6 027

49 192

86 256

112 096

146 373

Vlaanderen

224 525

1 485 570

2 255 143

2 898 095

3 253 738

Wallonië

19 074

181 829

320 181

460 977

554 951

TOTAAL TERUGBETAALD VERBRUIK

249 626

1 716 591

2 661 580

3 471 168

3 955 062

3) Tabel 3 geeft. per gewest. de RIZIV-uitgaven (uitgedrukt in euro) weer van het werkzaam bestanddeel methylfenidaat (waaronder het product rilatine®) voor de periode 2004- 2008*.

Tabel 3 : RIZIV-uitgaven 2004-2008* per gewest

RIZIV-UITGAVEN (IN EURO) METEIYLFENIDAAT

Gewest

2004

2005

2006

2007

I2008

Brussel Hoofdstedelijk gewest

4 505

37 179

76 757

101 860

136 676

Vlaanderen

167 667

1 114 061

1 891 863

2 529 385

2 888 374

Wallonië

14 350

138 523

278 129

411 862

498 218

TOTAAL RIZIV-UITGAVEN

186 522

1 289 763

2 246 749

3 043 107

3 523 268