Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3063

van Christine Defraigne (MR) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politie - Eervolle onderscheidingen - Aantal toegekende onderscheidingen - stad Luik

politie
ambtenaar
eervolle onderscheiding

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
22/4/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3063 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Koning heeft op 27 januari 2007 een besluit uitgevaardigd tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de ge´ntegreerde politiediensten.

Dat koninklijk besluit was nodig. De toekenning van eervolle onderscheidingen aan leden van de ge´ntegreerde politiediensten moest in 2001, ten gevolge van een arrest van de Raad van State, immers worden opgeschort. De Raad van State beval de volledige herziening van het reglement betreffende de Nationale Orden.

Te dien einde werden op 1 mei 2006 een wet en op 13 oktober 2006 een koninklijk besluit goedgekeurd. Alleen het reglement liet nog op zich wachten. Dankzij het koninklijk besluit van 27 januari 2008 is dat reglement er nu dus ook.

Kunt u mij meedelen hoeveel eervolle onderscheidingen verleend werden sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 januari 2008? Hoeveel werden er meer specifiek in de stad Luik verleend?

Kunt u mij daarnaast nog meedelen of alle leden van de ge´ntegreerde politiediensten die de voorwaarden voor dergelijke onderscheidingen vervullen, ze ook effectief hebben gekregen?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag :

Om aan het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten uitvoering te kunnen geven, werd binnen de federale politie een dienst opgericht die de toekenning van eervolle onderscheidingen zal coördineren en opvolgen.

De praktische uitreikingsmodaliteiten van die eervolle onderscheidingen zullen worden toegelicht in een omzendbrief die thans wordt voorbereid. Die omzendbrief omvat eveneens overgangsmaatregelen voor de toekenning van eervolle onderscheidingen sinds 2001. Na publicatie van deze omzendbrief zal kunnen worden overgegaan tot de eerste uitreikingen van eervolle onderscheidingen.

Tenslotte wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat er, bij gebrek aan een wettelijke regeling, sinds 2001 een achterstand is opgelopen. Bijgevolg dienen vooreerst 40.000 eervolle onderscheidingen, in chronologische volgorde, te worden toegekend, waarna pas de uitreikingen “en régime” kunnen plaatsvinden.