Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2854

van Christine Defraigne (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vaste huisartsenwachtpost - Luik - Financiering

dokter
algemene geneeskunde
gezondheidsverzorging

Chronologie

22/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
9/3/2009Antwoord

Vraag nr. 4-2854 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 5 oktober 2007 werd in Luik een vaste huisartsenwachtpost geopend.

Die wachtpost is bedoeld om de plaats van de huisartsen als eerste lijn in de organisatie van de gezondheidszorg opnieuw te bevestigen en te vermijden dat mensen hun toevlucht zoeken tot de spoeddiensten van de ziekenhuizen.

Voorts heeft dit project de bedoeling de kwaliteit van de gezondheidszorg te verhogen door de toegankelijkheid van de algemene geneeskunde in de weekends te verbeteren. Ook de veiligheid van de artsen moet op die manier worden verzekerd.

De federale overheid heeft in het kader van een projectoproep, een initiatief van de vorige minister van Volksgezondheid, een budget toegekend om de oprichting van huisartsenwachtposten in de grote steden mogelijk te maken. Luik hoort daarbij.

Er werd een jaarlijks budget van 220.000 euro toegekend, maar voor 2009 zou er nog onzekerheid zijn.

Is de minister van plan de door haar voorganger toegekende financiering van de huisartsenwachtposten in de grote steden en vooral in Luik te handhaven?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2009 :

De oprichting van wachtposten is inderdaad een van de prioritaire krachtlijnen ter ondersteuning van de huisartsgeneeskunde. Ik heb voor 2008 een globale verhoging gevraagd van het budget voor de vooruitgeschoven wachtposten van 1 500 000 euro naar 2 100 000 euro. Het Verzekeringscomité gaf een positief advies. Ik heb voor 2009 dezelfde inspanning gevraagd.

In 2009 zullen in samenwerking met de Commissie artsen-ziekenfondsen de verslagen 2008 van de proefprojecten worden geanalyseerd.

Afgezien van de resultaten van die analyse ben ik voor een verdere financiering van de proefprojecten. Ik wil tevens eerstdaags een structurele financiering van die wachtposten tegen 2010 voorstellen.