Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1969

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 10 november 2008

aan de eerste minister

Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst

ministerie
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
officiŽle statistiek
geografische spreiding
aanwerving

Chronologie

10/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008)
24/11/2008Antwoord

Vraag nr. 4-1969 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte eerste minister mij voor de federale overheidsdienst die onder zijn bevoegdheid valt meedelen, en dit sinds zijn aantreden als bevoegd minister ter zake, welke de geografische herkomst (woonplaats) is van de contractuele ambtenaren die werden aangeworven ? Graag kreeg ik een opdeling per administratief arrondissement.

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

In onderstaande tabel wordt per administratief arrondissement een overzicht gegeven van het aantal contractuele personeelsleden dat is aangeworven bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister tussen 20 maart en 10 november 2008.

Administratief arrondissement

Aantal

Antwerpen

1

Brugge

1

Brussel-hoofdstad

4

Doornik

1

Oudenaarde

2