Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1495

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de eerste minister

Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen

ministerie
veiling
elektronische handel
internet
openbare aanbesteding
overheidscontract
Nederland
aankoop
aankoopvereniging
overheidsopdrachten

Chronologie

4/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008)
9/10/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1497
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1500
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1501
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1503
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1504
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1505
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1516

Vraag nr. 4-1495 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een aantal Nederlandse ministeries heeft op 8†december†2004 door gezamenlijk een pakket kantoormaterialen via een elektronische veiling aan te schaffen een besparing gerealiseerd van 44%. Begin 2005 werd in Nederland een pilootproject gestart door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van algemene Zaken, de Tweede Kamer, de algemene Rekenkamer, het kabinet van de Koningin en de Raad van State om ervaring op te doen met e-veilen in Nederland.

In BelgiŽ is er een eerste inhaalbeweging gaande (Jepp Ė Aankondiging van overheidsopdrachten via het web), doch we staan nog niet ver. Ik vrees dat de slogan ďmet professioneel inkopen winnenĒ bij de overheid te weinig navolging krijgt. Mensen en organisaties worden er nu niet beter van als ze geld besparen. Nochtans ligt er een enorm besparingspotentieel in het efficiŽnt inkopen. Men heeft nog teveel de neiging om bij grote projecten aan te geven dat verspilling part of the game is. Vijfjaarlijks Europees onderzoek zegt dat overheden zoín 12% van het aankoopbudget kunnen besparen door professioneler te opereren.

E-veilingen zijn bovendien een goed instrument voor optimale marktwerking. Ook de overheid kan hiervan van profiteren. Nederlands onderzoek toont aan dat slechts 1 op de 20 e-veilingen tegenvalt. Graag verwijs ik naar de Nederlandse expert terzake, professor Arjan Van Weele, die hoogleraar Inkoopmanagement is aan de TU Eindhoven. Hij beweert het volgende omtrent e-veilen: ďTechnologie blijkt het probleem niet te zijn, wel de organisatie daarachter. In grote organisaties moeten ongelijksoortige afdelingen, zoals research & development, productie, logistiek, administratie, inkoop, als een team gaan samenwerken. Het hiŽrarchische verschil tussen die afdelingen frustreert het proces en de organisatie achter de e-veiling. Daar zouden overheden van kunnen leren, zeker omdat die vaak ook nogal hiŽrarchisch opereren. De grootste besparingen worden gerealiseerd in de voorbereiding van de veiling. Een kleiner deel door de veiling zelf doordat deze het marktmechanisme op zeer directe wijze mobiliseert.Ē.

Een bijkomend voordeel is dat e-veilen alle ondernemingen op hetzelfde niveau plaatst en de kmoís dus meer kans maken om een contract bij de overheid binnen te halen.

Heden zou e-veilen voor de overheid mogelijk worden gezien recente wetswijzigingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Plant u binnen de FODís, PODís of beleidscellen die onder uw bevoegdheid vallen, initiatieven om te werken met e-veilen wat betreft het inkoopbeleid voor deze legislatuur? Zo neen, waarom niet? Zo ja, om welke initiatieven zou het gaan?

2. Hoe staat u ten opzichte van de Nederlandse ervaring inzake e-veilen en het enorme besparingspotentieel dat er gerealiseerd kan worden? Kan u uw standpunt toelichten?

3. Kan u de verschillende toepassingsmogelijkheden binnen de FODís, PODís of beleidscellen die onder uw bevoegdheid vallen, inzake efficiŽnt aankopen via e-veilingen toelichten? Waar meent u dat het e-veilen de grootste besparing kan opleveren?

4. Welke andere methodes gaat u toepassen om te besparen op u aankoopbeleid, gezien de economische situatie?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2008 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, uitgewerkt in samenspraak met mijn diensten (schriftelijke vraag nr. 4-1507).