Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-147

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen

Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens)

registratie van een voertuig
uitwisseling van informatie
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
politie
gemeentepolitie
wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
bilaterale overeenkomst
geldboete

Chronologie

14/1/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008)
13/2/2008Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-58

Vraag nr. 4-147 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op onze Belgische wegen worden jaarlijks processen-verbaal opgemaakt van buitenlanders die onze wegcode niet respecteren. Indien de bestuurder kan geÔdentificeerd worden, wordt de boete onmiddellijk geÔnd. Zo kan de buitenlandse overtreder niet ontsnappen aan het betalen van zijn boete voor de overtreding.

Anders is het wanneer er een proces-verbaal dient opgesteld te worden waarbij men de bestuurder niet staande kon houden. In dit geval moet het voorstel tot minnelijke schikking overgemaakt worden aan de buitenlander die de inbreuk beging.

Met verschillende landen hebben we ondertussen verdragen over het uitwisselen van kentekens. Naar ik begrepen heb, verschillen de verdragen van een uitwisseling van gegevens tot recht van inning.

1. Met welke landen heeft BelgiŽ ondertussen verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens en in welke landen kan BelgiŽ bij een buitenlandse overtreder de boete (bijvoorbeeld. via een deurwaarder) gaan vorderen?

2. Hoeveel overtredingen, en voor welk totaalbedrag, werden jaarlijks op onze wegen begaan door inwoners van deze landen sinds de totstandkoming van het verdrag tot heden?

3. Hoeveel overtredingen werden er sinds 2000 jaarlijks begaan per land van de Europese Unie waarmee geen verdrag is afgesloten? Voor welk totaalbedrag was dit jaarlijks?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2008 :

1. De uitwisseling van nummerplaatgegevens tussen lidstaten met betrekking tot verkeersovertredingen verloopt anno 2007 nog gebrekkig. Deze uitwisseling is nog niet geharmoniseerd op Europees niveau. De implementatie van de Schengen-Verdragen en dan in het bijzonder van het Schengen-III Verdrag, het zogenaamde Verdrag van Prüm, in 2008 zal hier wellicht een oplossing bieden, gezien dit verdrag de Lidstaten toelaat nummerplaatgegevens op elektronische wijze uit te wisselen voor de handhaving van verkeersovertredingen. Het Verdrag werd initieel gesloten tussen een beperkt aantal Lidstaten, maar werd recentelijk hernomen op Europees niveau, waardoor het toepassingsveld uiteraard is uitgebreid. De Europese Raad heeft in dit kader reeds een aantal beslissingen geformuleerd. Desalniettemin moeten nog een aantal stappen genomen worden vooraleer de Lidstaten effectief gegevens uitwisselen. Hiervoor moet de vereiste technologie aanwezig zijn en moeten de gegevens op elkaar afgestemd zijn. Deze materie wordt momenteel behandeld door technische werkgroepen die zich toeleggen op de praktische kant van de uitwisseling.

De FOD Mobiliteit & Vervoer wisselt momenteel reeds nummerplaatgegevens uit met Nederland, Duitsland en Italië in het kader van de verkeershandhaving, doch dit gebeurt thans op informele basis én betreft slechts een beperkt deel van de door niet-residenten begane overtredingen. Elk Europees gemeentebestuur kan, net zoals elke Europese politie- of andere officiële autoriteit, overigens nummerplaatgegevens verkrijgen bij de DIV (Dienst Inschrijvingen van de Voertuigen). In het kader van de internationale politiesamenwerking wisselt de federale politie ook gegevens uit met Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Het betreft in deze gevallen voornamelijk de overtredingen begaan in de grensregio's.

Sinds 2006 zijn er gesprekken lopende met de Franse overheden om bovengenoemde vormen van uitwisseling te stimuleren en te veralgemenen (wat betreft de overtredingen begaan door Fransen in België en vice versa) door ze een juridische basis te geven in de vorm van een bilateraal akkoord. Ook ten opzichte van Nederland en Luxemburg zijn de eerste stappen genomen om een soortgelijk initiatief op te zetten op Benelux niveau.

De betekening van een Belgisch vonnis in het buitenland is mogelijk op basis van het internationaal privaatrecht en van internationale verdragen. Voor meer informatie verwijs ik u door naar het antwoord van mijn collega van Justitie.

2 en 3. De Federale Overheidsdienst Justitie heeft aan mijn administratie een lijst bezorgd met het aantal overtredingen dat van 2000 tot 2007 werd begaan op de Belgische wegen door buitenlandse inwoners, alsook voor welke bedragen. Deze lijst wordt als bijlage aan het antwoord op deze parlementaire vraag gevoegd.

Uit deze lijst blijkt dat er in 2000 19 306 overtredingen door buitenlanders (inclusief niet-Europeanen) werden begaan in België, voor een totaalbedrag van 2 060 478,93 euro. Bijna alle overtredingen zijn toe te schrijven aan inwoners van onze buurlanden, met Nederland op kop (8 799), gevolgd door Frankrijk (4 252), Duitsland (3 712) en Luxemburg (2 138).

In 2001 werden 43 030 overtredingen van deze aard begaan, voor een totaalbedrag van 3 967 119,98 euro. In 2002 bedroeg het aantal overtredingen begaan door buitenlanders 76 869, goed voor een bedrag van 6 892 982,52 euro. Voor 2003 vonden 81 291 soortgelijke overtredingen plaats (voor 8 984 792,40 euro); in 2004, 64 642 (voor 5 479 608,86 euro); in 2005, 82 988 (voor 7 404 335,51 euro); in 2006, 74 001 (voor 6 382 535,92 euro); en voor 2007 tot op heden 70 210 (voor 4 934 642,04 euro).

De top vier is gedurende al die jaren ongewijzigd gebleven : onze noorderburen begaan de meeste overtredingen op Belgisch grondgebied, gevolgd door de Fransen, de Duitsers en de Luxemburgers.

Jaar

Land

Totaal

Bedrag

2000

A

6

277,64

2000

BG

1

2000

BL

2

294,99

2000

CH

25

1 457,62

2000

CS

6

156,17

2000

D

3 712

432 389,26

2000

DK

13

347,05

2000

E

20

728,81

2000

ES

1

2000

F

4 252

363 209,13

2000

FL

2

225,58

2000

FR

2

2000

GB

205

12 563,2

2000

GR

2

156,17

2000

H

1

2000

I

43

3 262,27

2000

IRL

1

2000

L

2 138

125 331,49

2000

LB

1

2000

M

1

138,82

2000

MA

1

208,23

2000

MC

3

2000

N

10

989,1

2000

NED

8

156,17

2000

NL

8 799

1 117 212,67

2000

P

11

477,19

2000

PL

16

572,63

2000

R

1

185,92

2000

S

17

2000

SF

1

2000

TS

1

138,82

2000

USA

3

2000

Z

1

Totaal

19 306

2 060 478,93

2001

A

24

711,43

2001

BG

4

2001

BL

2

173,53

2001

C

1

2001

CH

161

16 120,38

2001

CS

14

347

2001

CZ

1

2001

D

7 670

962 576,19

2001

DK

86

7 704,51

2001

DZ

2

2001

E

597

2 082,3

2001

ES

6

156,17

2001

F

11 666

852 611,11

2001

FL

1

138,82

2001

FR

53

1 665,85

2001

GB

754

60 837,32

2001

GR

10

138,82

2001

H

18

485,87

2001

I

475

6 680,76

2001

IRL

4

2001

IS

7

329,7

2001

L

4 432

447 896,86

2001

LT

1

2001

MC

5

2001

N

27

624,69

2001

NED

4 615

28 163,12

2001

NL

12 228

1 471 723,73

2001

P

38

2 047,58

2001

PL

62

936,98

2001

R

1

225,58

2001

RB

1

138,82

2001

S

36

1 665,82

2001

SF

3

2001

SLO

5

2001

SP

3

2001

T

2

2001

TJ

2

2001

TR

1

2001

TSJ

2

381,76

2001

TST

1

2001

USA

6

173,53

2001

YU

1

2001

Z

2

381,75

Totaal

43 030

3 867 119,98

2002

A

39

624,69

2002

ADN

1

2002

AL

1

156,17

2002

BG

12

624,69

2002

BL

2

312,35

2002

BS

1

2002

CDN

1

2002

CH

224

12 892,92

2002

CS

10

2002

CZ

1

2002

D

16 012

1 841 345,24

2002

DK

129

9 734,78

2002

E

79

2 047,6

2002

ES

15

225,58

2002

F

20 267

1 630 060,9

2002

FR

171

884,98

2002

GB

3 636

58 599,64

2002

GH

1

2002

GR

3

2002

H

18

2002

I

156

4 129,89

2002

IRL

11

2002

IS

3

2002

K

1

190,88

2002

L

4 833

354 079,67

2002

LT

5

2002

M

1

156,17

2002

MC

6

312,35

2002

N

84

3 644,04

2002

NED

5 051

53 463,18

2002

NL

25 884

2 912 017,85

2002

P

28

902,34

2002

PL

50

1 006,46

2002

POR

1

2002

S

83

4 372,82

2002

SF

9

555,28

2002

SK

2

2002

SP

2

2002

SSE

8

2002

T

4

2002

TR

2

2002

TSJ

2

173,53

2002

TST

1

2002

USA

6

312,35

2002

V

1

156,17

2002

YU

1

2002

ZW

11

Totaal

76 869

6 892 982,52

2003

A

31

485,87

2003

AND

2

138,82

2003

BF

1

2003

BG

12

1 093,22

2003

BL

1

2003

C

1

2003

CDN

1

2003

CH

168

6 331,32

2003

CS

5

208,23

2003

D

15 936

1 939 131,36

2003

DK

59

1 509,68

2003

E

162

3 782,84

2003

ES

11

2003

F

20 555

1 866 065,96

2003

FL

2

329,7

2003

FR

133

1 648,48

2003

GB

2 918

17 994,22

2003

GR

1

2003

H

24

850,28

2003

I

225

7 683,97

2003

IR

2

2003

IRL

1

2003

J

3

624,69

2003

L

5 491

736 428,01

2003

LA

2

2003

LB

6

1 023,81

2003

LT

13

173,53

2003

M

2

190,88

2003

MC

8

2003

ML

1

173,53

2003

N

30

4 025,79

2003

NED

770

16 467,58

2003

NL

34 407

4 368 254,95

2003

P

75

780,87

2003

PL

139

6 896,04

2003

R

5

347,05

2003

RCB

1

2003

RSM

1

2003

RUS

1

138,82

2003

S

53

1 336,15

2003

SA

1

156,17

2003

SF

5

208,23

2003

SK

6

2003

SLO

2

2003

SSE

1

2003

ST

1

2003

SU

2

2003

T

4

2003

TR

3

138,82

2003

TSJ

1

2003

USA

2

2003

YU

1

173,53

2003

ZW

3

Totaal

81 291

8 984 792,4

2004

00

1

160

2004

A

29

1 759,98

2004

AND

1

60

2004

BE

23

4 460

2004

BG

12

138,82

2004

BOL

1

150

2004

CH

87

280

2004

CS

18

298,82

2004

D

10 284

1 098 021,93

2004

DK

13

277,64

2004

E

68

3 170,56

2004

ES

17

2004

F

18 485

1 215 110,75

2004

FR

110

1 571,15

2004

GB

1 170

4 132,61

2004

H

29

846,17

2004

I

150

3 900,55

2004

IRL

1

2004

KO

1

2004

L

4 197

516 943,12

2004

LB

1

175

2004

LT

8

2004

M

1

2004

MC

3

2004

MO

1

2004

N

38

2 028,48

2004

NED

6

1 040

2004

NL

29 574

2 617 223,94

2004

P

50

1 025,57

2004

PL

207

5 399,96

2004

R

3

156,17

2004

RUS

1

2004

S

15

2004

SA

3

2004

SK

12

690

2004

SLO

5

437,64

2004

SU

1

2004

SUI

1

150

2004

T

2

2004

TJ

1

2004

TJE

5

2004

TS

1

2004

TSJ

1

2004

UA

1

2004

USA

1

2004

ZW

3

Totaal

64 642

5 479 608,86

2005

A

24

525

2005

AND

2

2005

BF

1

160

2005

BG

10

405

2005

BL

2

220

2005

CDN

1

2005

CH

156

3 110

2005

CS

17

320

2005

D

14 936

1 363 705,51

2005

DK

15

280

2005

E

122

1 755

2005

ES

10

2005

F

18 574

1 760 843,5

2005

FR

5

60

2005

FRA

1

2005

GB

683

4 825

2005

GR

4

60

2005

H

43

245

2005

HR

1

2005

I

192

3 560

2005

IRL

3

160

2005

L

6 197

697 170

2005

LA

4

160

2005

LB

2

360

2005

LT

46

345

2005

MC

54

405

2005

N

18

2 115

2005

NED

2 103

345 337,5

2005

NL

39 126

3 213 899

2005

OE

1

2005

P

64

910

2005

PL

480

1 635

2005

R

6

2005

ROK

1

2005

RUS

2

2005

S

36

150

2005

SA

18

635

2005

SF

1

2005

SK

14

760

2005

SLK

1

2005

SLO

2

60

2005

SU

1

2005

T

1

2005

TSJ

4

160

2005

TST

1

2005

UA

1

2005

USA

2

Totaal

82 988

7 404 335,51

2006

A

17

745

2006

AND

2

185

2006

BG

2

2006

BL

1

60

2006

C

1

60

2006

CH

127

3 675

2006

CS

10

2006

CZ

5

2006

D

12 693

1 117 043

2006

DK

14

355

2006

DZ

1

130

2006

E

70

1 425

2006

EAU

1

60

2006

ES

2

2006

EW

1

2006

F

16 642

1 698 179,25

2006

FR

13

720

2006

FRA

44

5 225

2006

GA

1

60

2006

GB

611

1 000

2006

GR

1

2006

H

22

320

2006

I

166

3 495

2006

ITA

2

170

2006

K

1

2006

KWT

1

65

2006

L

7 630

822 570

2006

LA

1

2006

LB

6

610

2006

LT

37

360

2006

MC

11

130

2006

N

13

1 521,17

2006

NED

2 018

262 138

2006

NL

33 365

2 458 074,5

2006

NR

1

60

2006

P

29

815

2006

PL

399

1 500

2006

R

6

240

2006

RB

2

2006

S

4

2006

SA

3

270

2006

SF

3

115

2006

SK

8

2006

SL

1

2006

SLV

1

70

2006

SQ

1

80

2006

TR

1

2006

UA

1

2006

USA

3

2006

V

4

885

2006

VRM

2

125

Totaal

74 001

6 382 535,92

2007

A

26

1 690

2007

AND

1

2007

BDS

2

2007

BG

4

110

2007

BL

1

60

2007

CH

81

4 235

2007

CRO

1

2007

CS

7

0

2007

CZ

3

2007

D

9 657

681 577,5

2007

DK

9

380

2007

E

73

1 465

2007

EW

1

2007

F

17 800

1 731 080,54

2007

FJ

1

2007

FR

18

445

2007

FRA

11

1 325

2007

GB

233

1 880

2007

H

11

135

2007

I

89

1 295

2007

IRL

1

2007

J

1

140

2007

L

7 385

563 991

2007

LA

1

115

2007

LT

12

2007

LUX

5

2007

M

3

255

2007

MC

6

2007

N

8

645

2007

NED

1 360

147 335

2007

NL

33 049

1 793 653

2007

NR

1

2007

P

16

660

2007

PL

283

830

2007

R

9

285

2007

RB

2

2007

S

8

60

2007

SA

10

130

2007

SF

2

80

2007

SK

10

120

2007

SLK

1

2007

SLO

3

150

2007

TJE

1

2007

TR

1

2007

UA

1

2007

USA

1

205

2007

V

1

310

Totaal

70 210

4 934 642,04