SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
9 novembre 2020 9 november 2020
________________
Question écrite n° 7-731 Schriftelijke vraag nr. 7-731

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________________
Fonds Amiante - Demandes refusées Asbestfonds - Geweigerde aanvragen 
________________
Fonds des maladies professionnelles
amiante
fonds budgétaire
Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
begrotingsfonds
________ ________
9/11/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
22/12/2020 Antwoord
9/11/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
22/12/2020 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 7-112 Réintroduction de : question écrite 7-112
________ ________
Question n° 7-731 du 9 novembre 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-731 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Bien-Être, la Santé publique et la Famille sont une compétence de la Communauté flamande. Le Fonds fédéral Amiante est également actif dans le domaine de la santé publique. La présente question porte donc sur une matière transversale.

En 2007, le Fonds Amiante a été créé dans le cadre du Fonds des maladies professionnelles en vue d'indemniser les victimes souffrant d'asbestose ou de mésothéliome

1) Combien de demandes, ventilées par année, par type de maladie et par Région, ont été introduites au Fonds Amiante depuis 2016?

2) Combien de demandes, ventilées par année et par Région, ont finalement été refusées?

 

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Het federale Asbestfonds is ook actief op het vlak van de volksgezondheid. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers die leiden aan asbestose of mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel aanvragen werden sinds 2016 ingediend bij het Asbestfonds, opgesplitst per jaar, per ziekte en per Gewest?

2) Hoeveel aanvragen opgesplitst per jaar en per Gewest werden uiteindelijk geweigerd?

 
Réponse reçue le 22 décembre 2020 : Antwoord ontvangen op 22 december 2020 :

1) Nombre de victime ayant introduit une demande (première demande)

Maladie

Année

Bruxelles-Capitale

Flandre

Wallonie

Étranger

Total

Mésothéliome

2016

11

148

51

2

212

2017

5

184

54

2

245

2018

1

164

56

4

225

2019

4

148

54

2

208

2020 (31/08)

9

96

31

1

137

Asbestose

2016

3

19

10

3

35

2017

2

11

13

 0

26

2018

0

21

9

2

32

2019

0

16

14

1

31

2020 (31/08)

1

10

11

0

22

Autres maladies légalement assimilées à l’asbestose dans le cadre de l’AFA

2016

3

41

39

6

89

2017

3

48

44

2

97

2018

2

47

29

3

81

2019

1

55

39

4

99

2020 (31/08)

0

32

15

2

49

Cancer du poumon provoqué par l’amiante

2016

1

0

4

0

5

2017

0

1

2

0

3

2018

0

4

7

2

13

2019

2

26

47

0

75

2020 (31/08)

0

19

23

0

42

Cancer du larynx provoqué par l’amiante

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

1

0

1

2018

0

1

1

0

2

2019

0

3

4

0

7

2020 (31/08)

0

1

1

0

2

Autres maladies

2016

2

13

24

39

2017

4

11

12

1

28

2018

0

7

7

1

15

2019

0

5

1

0

6

2020 (31/08)

0

7

1

0

8

2) Nombre de cas rejetés (suite à une première demande)

Maladie

Année

Bruxelles-Capitale

Flandre

Wallonie

Étranger

Total

Mésothéliome

2016

 

7

4

 

11

2017

1

11

2

 

14

2018

1

6

2

 

9

2019

 

10

8

 

18

2020 (31/08)

1

11

3

 

15

Asbestose

2016

 

18

11

 

29

2017

2

12

10

2

26

2018

1

9

11

1

22

2019

 

9

8

2

19

2020 (31/08)

1

13

8

 

22

Autres maladies légalement assimilées à l’asbestose dans le cadre de l’AFA

2016

5

36

36

4

81

2017

2

37

45

5

89

2018

1

58

16

 

75

2019

1

48

27

2

78

2020 (31/08)

1

32

28

1

62

Cancer du poumon provoqué par l’amiante

2016

 

 

8

 

8

2017

1

 

2

 

3

2018

 

 

4

1

5

2019

1

2

8

 

11

2020 (31/08)

1

9

31

 

41

Cancer du larynx provoqué par l’amiante

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

1

 

1

2020 (31/08)

 

2

2

 

4

Autres maladies

2016

 

5


1

6

2017


9


 

9

2018

 

4

1


5

2019

 

2

1

 

3

2020 (31/08)

 

7

1

 

81) Aantal slachtoffers die een aanvraag indiende (eerste aanvraag)

Ziekten

Jaar

Brussel-Hoofdstad

Vlaanderen

Wallonië

Buitenland

Totaal

Mesothelioom

2016

11

148

51

2

212

2017

5

184

54

2

245

2018

1

164

56

4

225

2019

4

148

54

2

208

2020 (31/08)

9

96

31

1

137

Asbestose

2016

3

19

10

3

35

2017

2

11

13

 0

26

2018

0

21

9

2

32

2019

0

16

14

1

31

2020 (31/08)

1

10

11

0

22

Andere wettelijk met asbestose gelijkgestelde ziekten in het kader van het AFA

2016

3

41

39

6

89

2017

3

48

44

2

97

2018

2

47

29

3

81

2019

1

55

39

4

99

2020 (31/08)

0

32

15

2

49

Longkanker veroorzaakt door asbest

2016

1

0

4

0

5

2017

0

1

2

0

3

2018

0

4

7

2

13

2019

2

26

47

0

75

2020 (31/08)

0

19

23

0

42

Larynxkanker veroorzaakt door asbest

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

1

0

1

2018

0

1

1

0

2

2019

0

3

4

0

7

2020 (31/08)

0

1

1

0

2

Andere ziekten

2016

2

13

24

39

2017

4

11

12

1

28

2018

0

7

7

1

15

2019

0

5

1

0

6

2020 (31/08)

0

7

1

0

8

2) Aantal gevallen van verwerping (na een eerste aanvraag)

Ziekten

Jaar

Brussel-Hoofdstad

Vlaanderen

Wallonië

Buitenland

Totaal

Mesothelioom

2016

 

7

4

 

11

2017

1

11

2

 

14

2018

1

6

2

 

9

2019

 

10

8

 

18

2020 (31/08)

1

11

3

 

15

Asbestose

2016

 

18

11

 

29

2017

2

12

10

2

26

2018

1

9

11

1

22

2019

 

9

8

2

19

2020 (31/08)

1

13

8

 

22

Andere wettelijk met asbestose gelijkgestelde ziekten in het kader van het AFA

2016

5

36

36

4

81

2017

2

37

45

5

89

2018

1

58

16

 

75

2019

1

48

27

2

78

2020 (31/08)

1

32

28

1

62

Longkanker veroorzaakt door asbest

2016

 

 

8

 

8

2017

1

 

2

 

3

2018

 

 

4

1

5

2019

1

2

8

 

11

2020 (31/08)

1

9

31

 

41

Larynxkanker veroorzaakt door asbest

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

1

 

1

2020 (31/08)

 

2

2

 

4

Andere ziekten

2016

 

5


1

6

2017


9


 

9

2018

 

4

1


5

2019

 

2

1

 

3

2020 (31/08)

 

7

1

 

8