SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
2 mars 2021 2 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1071 Schriftelijke vraag nr. 7-1071

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
________________
Prisons - Meurtres - Chiffres Gevangenissen - Moorden - Aantal 
________________
établissement pénitentiaire
crime contre les personnes
détenu
statistique officielle
homicide
strafgevangenis
misdaad tegen de personen
gedetineerde
officiële statistiek
doodslag
________ ________
2/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
18/3/2021 Antwoord
2/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
18/3/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1071 du 2 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1071 d.d. 2 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Différents aspects de la Justice ont été transférés aux entités fédérées ; par conséquent, la présente question concerne une compétence transversale.

Combien de meurtres ont été commis dans les prisons en 2019 et en 2020 ? Je souhaiterais obtenir des chiffres annuels par établissement.

 

Verschillende aspecten van Justitie werden overgedragen aan de deelstaten en bijgevolg betreft deze vraag een transversale aangelegenheid.

Kan u meedelen hoeveel moorden er geweest zijn onder de gevangenen in 2019 en 2020, opgesplitst per jaar en per instelling?

 
Réponse reçue le 18 mars 2021 : Antwoord ontvangen op 18 maart 2021 :

En 2019 un interné a été victime d’un homicide à la prison de Saint-Gilles.

En 2020 un prévenu a été victime d’un homicide à la prison secondaire de Louvain.

In 2019 werd een geïnterneerde het slachtoffer van doodslag in de gevangenis van Sint-Gillis.

In 2020 werd een beklaagde het slachtoffer van doodslag in de gevangenis van Leuven Hulp.