SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
12 mai 2017 12 mei 2017
________________
Question écrite n° 6-1457 Schriftelijke vraag nr. 6-1457

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________________
Cellule Personnes Disparues - Fonctionnement Cel Vermiste Personen - Werking 
________________
mort
lutte contre le crime
statistique officielle
dood
misdaadbestrijding
officiële statistiek
________ ________
12/5/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten
12/5/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 6-2337 Réintroduite comme : question écrite 6-2337
________ ________
Question n° 6-1457 du 12 mai 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1457 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La prévention et la protection sont des compétences de la Communauté flamande. Cette question porte donc sur une compétence transversale.

En cas de disparation inquiétante, on fait intervenir la Cellule Personnes Disparues de la police fédérale.

1) Ces trois dernières années, combien de fois a-t-on fait appel à la Cellule Personnes Disparues ?

2) Durant chaque année de cette période, combien de disparitions inquiétantes ont-elles été recensées ?

3) Combien de personnes qui avaient disparu sont-elles réapparues ou ont-elles été retrouvées ?

4) Combien d'entre elles résidaient-elles à l'étranger ?

5) Durant ladite période, combien de personnes la Cellule Personnes Disparues a-t-elle retrouvées ?

6) Combien de personnes disparues ont-elles été retrouvées mortes ?

7) De combien de personnes disparues n'a-t-on aucune nouvelle ?

 

Preventie en bescherming zijn een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale bevoegdheid.

In geval van onrustwekkende verdwijningen wordt de Cel Vermiste Personen van de federale politie ingeschakeld.

1) Hoeveel maal werd er de jongste drie jaar een beroep gedaan op de Cel Vermiste Personen ?

2) Hoeveel onrustwekkende verdwijningen waren er in die periode, opgesplitst per jaar ?

3) Hoeveel van die verdwenen personen doken vrijwillig op of werden teruggevonden ?

4) Hoeveel ervan verbleven in het buitenland ?

5) Hoeveel personen werden in die periode teruggevonden door de Cel Vermiste Personen ?

6) Hoeveel vermiste personen werden er dood teruggevonden ?

7) Hoeveel vermiste personen zijn tot op heden nog steeds spoorloos ?